Potilasvahinkolakia uudistetaan

Julkaistu: 
29.04.2015

Nykyinen potilasvahinkolaki on osittain vanhentunut ja puutteellinen. Vakuuttamisvelvollisuuden laajuutta ei esimerkiksi ole määritelty riittävän täsmällisesti.

Uudistamistarpeita löytyy myös mm. lain laajentamisessa koskemaan potilaaseen kiinteästi liitettäviä laitteita ja lain soveltamisessa ulkomailla annettuun hoitoon. Yhdeksi ongelmakohdaksi on noussut esinevahingon määritelmä implantoitavissa materiaaleissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on käynnistänyt potilasvahinkolain uudistamishankkeen puutteiden korjaamiseksi. Tehtävä on annettu työryhmälle, jonka toimikausi on 1.2.2015–31.5.2016.

Tarkoituksena on uudistaa laki ja laatia lainmuutosehdotus hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä voi uudistamistyön aikana kuulla asiantuntijoita ja teettää selvityksiä.

Vuonna 1987 voimaan tullutta potilasvakuutuslakia on viimeksi laajennettu 1998.

Lue potilasvakuutuksesta lisää STM:n sivuilta.

Custom addthis block