Potilastiedon arkiston käyttöönotto suun terveydenhuollossa

Julkaistu: 
6.03.2017

Kansallisen terveysarkiston (Kanta) palveluita ovat lääkemääräys ja siihen liittyvä Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta, jossa potilas voi tarkistaa tietonsa.

Potilastiedon arkisto on terveydenhuollon tietojärjestelmä, jota käytetään potilastietojärjestelmällä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja säilyttämisen. Arkiston kautta tiedot ovat myös terveydenhuollon eri palveluntuottajien luettavissa.

Suun terveydenhuollon osalta määräaika Potilastiedon arkiston käyttöönottoon oli periaatteessa jo vuoden 2016 lopussa. Tähän mennessä yksikään suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä ei ole liittynyt Potilastiedon arkistoon. Ensimmäinen liittyjä on tämän hetkisen tiedon mukaan  Assisdent 6, joka liittyy Kantaan maaliskuun aikana.

Muut järjestelmät ovat tämän hetkisen tiedon mukaan liittymässä seuraavalla aikataululla:

  • WinHit (In Net Oy) syksyyn 2017 mennessä.
  • MeriOral, Mediatri (Mediconsult Oy) on jo KanTa-yhteensopiva, mutta ei ole vielä liittynyt KanTaan.
  • Opus Dental (Plandent Oy) pilotointi valmis syksyllä 2017.
  • Helmi (Receptum Oy) liittyy syksyllä 2017.

Lisäksi julkisella puolella on ollut pilottikäytössä Lifecare ja WinHit, mutta kumpikaan ei ole vielä liittynyt potilastiedon arkistoon.

Lisätietoa potilastiedon arkistosta löydät liiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

Custom addthis block