Poikkeustila ei oikeuta polkemaan työntekijän oikeuksia

Julkaistu: 
1.04.2020
Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Näin ollen on päädytty ottamaan käyttöön valmiuslaki, joka tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Valmiuslaki ei kuitenkaan mahdollista mitä tahansa.

Valmiuslain nojalla annetuilla asetuksilla on oikeutettu poikkeamaan erikseen määritellyistä työaikoja, vuosilomaa ja irtisanomisaikoja koskevista lain ja sopimusten määräyksistä. Näistäkin poikkeaminen edellyttää, että ne ovat välttämättömiä toiminnan turvaamiseksi ja että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi. Niillä ei myöskään saa vaarantaa työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Valmiuslain perusteella on myös mahdollistettu, että työvoimaviranomainen antaa terveydenhuollon ammattihenkilölle työmääräyksen.

Muilta osin työnantajilla on velvollisuus noudattaa työlainsäädäntöä ja virka- ja työehtosopimuksia kuten ennenkin. Vaikka kunta-alan sopimusten voimassaolo on päättynyt 31.3., sopimuksia noudatetaan edelleen jälkivaikutuksen perusteella.

Lomautuksiin liittyen on tehty väliaikaisia muutoksia lainsäädäntöön koskisen lomautusilmoitusaikaa, yhteistoimintaneuvotteluiden kestoa, määräaikaisten työntekijöiden lomauttamista, työsopimuksen purkamista koeajalla ja takaisinottovelvollisuuden pidentämistä. Nämä muutokset eivät kuitenkaan koske kuntien, kuntayhtymien ja valtion henkilöstöä.

Koronaepidemia on saanut työpaikat myllerrykseen nopealla aikataululla. Nyt onkin valitettavia merkkejä siitä, että osa työnantajista unohtaa velvollisuutensa huolehtia lainsäädännön ja sopimusten noudattamisesta. Liiton painavana toiveena olisikin, että ennen kuin työjärjestelyitä tai työ- ja virkasuhteen ehtoja koskevia ratkaisuja työpaikoilla tehdään, mietittäisiin ensin, voidaanko ja millä perusteella näin toimia. Kukaan tuskin haluaa, että epidemian laannuttua asioita selvitellään vuosikaudet oikeuslaitoksessa.

Hammaslääkäriliitto on koonnut sivuilleen ohjeistusta koronatilanteeseen liittyen koskien myös virka- ja työsuhteen ehtoja, lomauttamisia ym. Ohjeistusta täydennetään jatkuvasti. Katso liiton ohjeita täältä.

Jos et löydä vastausta sivuilta, voit olla meihin yhteydessä, ensisijaisesti sähköpostitse. Koska sama kysymys voi hyvin olla muidenkin mielessä, lisäämme kysymyksiä yleiselle tasolle muokattuna harkinnan mukaan myös muiden nähtäville.

Custom addthis block