Palkolta uusi suositus: suun ulkopuolella valmistettavat hammaspaikat ja -kruunut

Julkaistu: 
10.01.2022
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on hyväksynyt suosituksen, joka koskee suun ulkopuolella valmistettavia hammaspaikkoja ja -kruunuja.

Uuden suosituksen mukaan laajojen, vähintään kolme hammaspintaa käsittävien vaurioiden hoidossa suun ulkopuolella valmistettavat hammaspaikat ja –kruunut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan yhdenvertaisena vaihtoehtona yhdistelmämuovista valmistettavien paikkojen ja kruunujen kanssa.

Suositus koskee vähintään 18-vuotiaiden potilaiden pysyvien hampaiden vaurioiden korjaamista suun ulkopuolella valmistetuilla paikoilla ja kruunuilla (epäsuora tekniikka).

Suosituksella pyritään lisäämään suun ulkopuolella valmistettavien paikkojen ja kruunujen käyttöä tilanteissa, joissa sille on hammaslääketieteelliset perusteet.

Pienten, 1–2 hammaspintaa käsittävien vaurioiden hoidossa suun ulkopuolella valmistettavat paikat eivät sen sijaan kuulu palveluvalikoimaan.

Kustannuseroa suositus ei muuta

Suun ulkopuolella valmistettavasta paikasta tai kruunusta potilaalle aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin muovipaikan. Kustannusero johtuu lainsäädännöstä, jonka perusteella hammastekniset kustannukset jäävät julkisessa ja yksityisessä suun terveydenhuollossa potilaan maksettaviksi. Palkon suositus ei muuta tätä tilannetta.

Pitkällä aikavälillä kustannuksia kuitenkin säästyy, mikäli potilasvalinta on onnistunut ja paikka tai kruunu kestää pitempään kuin yhdistelmämuovipaikka.

Uudesta suosituksesta julkiselle taloudelle aiheutuvia lisäkustannuksia on vaikea arvioida tarkasti etukäteen. Palko arvioi, että nettokustannusvaikutus voisi olla 5–10 miljoonaa euroa, mikä sisältää sekä sairausvakuutuskorvausten kasvun että julkisen terveydenhuollon lisäkustannukset.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.

Lisätietoa Palkon tiedotteesta 7.1.2022

Custom addthis block