Pääkaupunkiseudun lakot siirtyvät toukokuulle – koskee hammaslääkäreitä Vantaalla

Julkaistu: 
14.04.2022

Kunta-alan työriitojen sovittelu on jatkunut sovittelulautakunnassa puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen johdolla.

Pääsopijajärjestö JUKOn pääsiäisen jälkeen alkavaksi ilmoitettua pääkaupunkiseudun lakkoa on siirretty kahdella viikolla eteenpäin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä. Alun perin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin 19.–25.4.2022 suunniteltu lakko toteutuisi 3.–9.5.2022, mikäli sopimukseen ei päästä ennen sitä.

Lakot koskevat kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta.  Lakko on laaja kunta-alan työnseisaus, jossa on mukana kaikki JUKOn liitot mukaan lukien Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto.

Lääkärisopimuksen osalta lakko koskee vain Vantaan kaupungin perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhoito. Hammaslääkärien osalta lakko koskee Vantaan kaupungin ei-kiireellistä suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaa.

Tällä viikolla 12.-13.4.2022 hammaslääkäreitä oli mukana kaksipäiväisissä lakoissa Tampereen ja Kuopion kaupungeissa ja viime viikolla 6.-7.4.2022 Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupungeissa.

JUKOn uusi lakkovaroitus on annettu – hammaslääkäreitä ei mukana

JUKO sekä ammattiliitot JHL ja Jyty ovat jättäneet tänään viikon lakkovaroituksen ajalle 3.–9. toukokuuta. Lakko koskee kymmentä kaupunkia ja alkaa, jos kunta-alan työehtokiistaan ei saada sopua ennen sitä. 

Lue lisää JUKOn tiedotteesta

Lakkovaroitus ja mahdolliset työtaistelutoimet eivät koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton jäseniä.

Lisäksi koko maahan on ilmoitettu toistaiseksi jatkuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18. huhtikuuta alkaen. Myöskään ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lääkäreitä, hammaslääkäreitä eikä eläinlääkäreitä.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

Hammaslääkäriliitto tukee akavalaisia edustavan JUKOn neuvottelutavoitteita, joilla halutaan turvata osaavan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi. Tärkeää on, että julkisiin palveluihin saadaan jatkossa riittävästi osaajia ja ammattilaiset jaksavat vaativassa työssä sisällöllisten ja määrällisten haasteiden jatkuvasti kasvaessa.

Olemme sopimusneuvotteluissa ja työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Lakkoon osallistumalla turvaamme myös sen, että olemme mukana hammaslääkäreitä koskevien sopimusten neuvotteluissa jatkossakin, kun sopimusrakenteet hyvinvointialueilla muuttuvat. Jos emme nyt olisi mukana, uusi sopimusrakenne ja mahdolliset palkkaohjelmat sovittaisiin jatkossa ilman meitä.

Hammaslääkäriliitto toivoo, että sovittelussa päästäisiin nopeasti ratkaisuun, joka olisi osapuolten hyväksyttävissä, ja suunnitellut lakot eivät toteutuisi.  

Lisätietoa

Lakkoon liittyviä ohjeita löytyy liiton sivuilta (tarkempia ohjeita jäsensivuilla, vaatii kirjautumisen) https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022/jarjestovalmius-neuvottelujen-tukena

Seuraa liiton neuvotteluviestintää Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta
https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/neuvottelukierros-2022

Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sote ry ja JAU. Lisätietoja löytyy Jukon sivuilta www.juko.fi 

JUKO edustaa neuvotteluissa myös hammaslääkäreitä muutoin kuin Lääkärisopimuksen osalta. Siitä neuvottelee Lääkäriliitosta, Hammaslääkäriliitosta ja Eläinlääkäriliitosta muodostuva Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ, joka on JUKOn jäsenyhdistys. Kunkin liiton neuvottelijat osallistuvat neuvotteluihin Lääkärisopimuksesta.

Custom addthis block