Osaamisen puolesta – Hammaslääkäriliitto mukana Osaamiskoalition kannanotossa

Julkaistu: 
12.03.2019

Korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Siksi koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Suomi pärjää myös tulevaisuudessa kansakuntana vain, jos korkeakoulujen, tutkimuksen ja osaamisen rahoituksesta huolehditaan, painotetaan Osaamiskoalition 12.3. julkaistussa yhteisessä kannanotossa.

Suomessa tarvitaan kannanoton mukaan sekä huipputason vapaata perustutkimusta, parasta soveltavaa tutkimusta että tiedeyhteisöjen vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen on keskeistä myös työllisyysasteen noston ja talouskasvun näkökulmasta.

Kannanoton allekirjoittajina on laaja ja edustava joukko tiedettä, koulutusta ja työelämää edustavia yhteiskunnan toimijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista työmarkkina- ja ammattijärjestöihin. Hammaslääkäriliitto on mukana kannanotossa yhdessä Akavan ja useiden muiden akavalaisten liittojen kanssa.

Osaamiskoalition kannanotto Akavan sivuilla 12.3.2019: Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit.

Custom addthis block