Neuvottelut kunta-alan sopimuksista alkoivat – mitä se tarkoittaa?

Julkaistu: 
9.01.2018

Lääkärisopimuksen, kuten muidenkin kunta-alan sopimusten, voimassaolo päättyy 31.1.2018. Tammikuun loppuun mennessä pyritään sopimaan siitä, miten pitkään uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset olisivat voimassa, miten paljon ja millä tavoin palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana ja millaisia muita muutoksia virka- ja työsuhteen ehtoihin tehdään.

Nyt neuvotellaan Kunnallisesta Lääkärisopimuksesta, joka tulisi voimaan 1.2.2018.

Mikä on Maakuntien Lääkärisopimus?

Maakuntien Lääkärisopimusta ei sen sijaan vielä ole olemassa. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit siirtyisivät maakuntien, maakuntien liikelaitosten ja mahdollisesti perustettavien maakuntien yritysten viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi.

Kesällä 2017 sovittiin lääkäreille ja hammaslääkäreille kokeiltavan palkkausjärjestelmän raameista ja siitä, miten syksyllä ja alkutalvella toteutettava kokeilu toteutetaan.

Neuvotteluja Maakuntien Lääkärisopimuksesta jatketaan, kun uudesta Kunnallisesta Lääkärisopimuksesta on sovittu ja palkkauskokeilun tulokset on saatu ja analysoitu.

Maakuntien Lääkärisopimus uusine määräyksineen otettaisiin käyttöön vasta, kun lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit olisivat siirtyneet maakuntien viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi. Yhteisymmärrykseen sopimusten sisällöstä pyritään kuitenkin ennen henkilöstön siirtymistä maakuntiin.

Palkkauksen lisäksi työaikaa koskevat määräykset ovat neuvotteluiden keskiössä.

Lue neuvottelustilanteesta lisää Hammaslääkärilehden sivuilta.

Custom addthis block