Monikanavarahoitustyöryhmän loppuraportti valmistui – Hammaslääkäriliitto kannattaa ehdotusta Kela-korvausten säilyttämisestä

Julkaistu: 
19.11.2021
STM:n asettaman monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan työryhmän loppuraportti on julkaistu 18.11.2021.

Työryhmän työnä oli laatia ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi liittyen yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin (ns. Kela-korvaukset) sekä lääkekorvauksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja matkakorvauksiin.

Yksityisten Kela-korvausten osalta ryhmä toteaa, että ensin on syytä seurata sote-uudistuksen etenemistä. Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausjärjestelmää ja sen rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa myöhemmin, kun hyvinvointialueet ovat saaneet toimintansa käyntiin. Samassa yhteydessä arvioidaan myös korvausten mahdollista kohdentamista.

Lisäksi Kokoomus ja Kristillisdemokraatit jättivät loppuraporttiin täydentävän esityksen, jonka mukaan yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksia korotetaan perus- ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuusongelmien ja koronapandemian aikaansaaman hoitovelan kasvamisen vuoksi.

Hammaslääkäriliitto kannattaa Kela-korvausten kehittämistä

Hammaslääkäriliiton kanta on, että yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset ovat toimiva järjestelmä, jota tulisi kehittää.

– Suun terveydenhuollon palvelujen kannalta työryhmän päätös on järkevä. Viisasta on säilyttää Kela-korvaukset ja seurata ensin sote-uudistuksen etenemistä, kommentoi toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Hammaslääkäriliitto antoi lausuntonsa monikanavarahoituksen purkamisesta elokuun lopussa. Liiton mukaan koko palvelujärjestelmää tulee uudistaa kestävämpään ja väestön palveluntarvetta vastaavaan suuntaan. Monikanavarahoituksen uudistusta ei kuitenkaan pidä toteuttaa yhtä aikaa meneillään olevan sote-uudistuksen kanssa. Tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika, huolellinen seuranta sekä tarvittavat pilotit. Katso Hammaslääkäriliiton lausunto (31.8.2021) monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä.

Katso Monikanavarahoituksen purkamisen parlamentaarisen työryhmän loppuraportti STM:n sivuilta.

Custom addthis block