Mitä vaalitulos merkitsee suun terveydenhuollolle?

Julkaistu: 
29.04.2015

Vaalikampanjan aika oli puolueille nuoralla tanssimista. Piti löytää uskottavat keinot julkisen talouden tasapainottamiseen, ja saada silti hyvä ja hallituksen oven avaava vaalitulos. Säästölistoja uskallettiin esitellä vasta median ja äänestäjien vaatimuksesta.  Suomalaiset haluavat ylläpitää nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta maan velkaantumisaste halutaan taittaa.

Juha Sipilä on aloittanut hallitustunnustelijana määrätietoisesti. Ripeällä aikataululla työmarkkina- ja muut keskeiset järjestöt sekä puolueet vastaavat Sipilän kysymyksiin. Vastausten perusteella hallituskoalition pitäisi olla selvillä vapun jälkeen ja yhteiskuntasopimukseksi nimetty tiekartta valmisteilla. Hallituspuolueet valmistelevat lyhyen, strategisen hallitusohjelman. Uusi hallitus on tarkoitus nimittää toukokuussa.

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja monikanavaisen rahoituksen uudistaminen lähtevät nyt etenemään?  Puolueilla on vastattavana Sipilän kysymys, ovatko ne sitoutuneita viemään sote-uudistuksen läpi kuntayhtymä- tai maakuntapohjaisena. Puolueilta kysytään myös, ovatko ne valmiita vähentämään kuntien velvoitteita ja miten ne kaventaisivat hyvinvointieroja.

SDP:n puheenjohtaja ennusti jo vaalien alla, että porvarihallitusta pukkaa. Toisaalta Sipilän elämä voisi olla helpompaa, jos SDP olisi takaamassa ay-siiven tukea. Reaalipolitiikan seuraaja paneekin rahat likoon porvarivaihtoehdolle.  Jos hallitus pyörittäisi vain sote-asioita, Keskustan olisi helpompi hakea yhteistä linjaa Kokoomuksen kuin SDP:n kanssa.  

Hoiva & Terveys -lehti teki  neljän suurimman puolueen kansanedustajille kiinnostavan sote-aiheisen kyselyn.  Molemmissa pidetään tärkeänä monimuotoista palvelutuotantoa, vaikka järjestämisvastuu aiotaan keskittää vankoille julkisille toimijoille. Vielä täsmentymätöntä raha seuraa potilasta -mallia kannatettiin molemmissa puolueissa toisin kuin Perussuomalaisissa ja SDP:ssa. Kela-korvauksiin ei haluttu tulorajoja, mutta ne halutaan mukaan tarkasteluun, kun rakenneuudistuksen ohella valmistellaan siirtymistä yksikanavaisen rahoituksen suuntaan.

Suunterveyden ja suun terveydenhuoltopalvelujen merkitys tunnetaan puolueissa nyt paremmin. Aihe nousi esille myös vaalikeskusteluissa. Tiedon välittämistä ja vahvaa vaikuttamistyötä tarvitaan edelleen. Hammaslääkäriliiton viesti hallitukselle on, että väestö tarvitsee muuhun soteen tiiviisti kytketyt suun terveydenhuollon palvelut, joita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tutustu Hammaslääkäriliiton vaikuttamismateriaaleihin.

Custom addthis block