Liitto kritisoi Kela-korvausten laskua, hoidon saatavuuteen kiinnitettävä huomiota

Julkaistu: 
24.10.2014
Hammaslääkäriliitto on pettynyt sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen laskea hammashoidon sairausvakuutuskorvauksia 32,9 miljoonalla eurolla 125,6 miljoonasta eli liki neljänneksellä. Kaikkiaan sairaanhoitokorvauksiin kohdistuu 75 miljoonan euron säästöt. Esitys etenee eduskunnassa osana valtion budjettilakeja, jotka tulevat voimaan 1.1.2015.

Hammaslääkäriliitto on pyrkinyt vaikuttamaan esitykseen mm. korostamalla, että suun terveydenhuollossa yksityissektori tuottaa suuren osan peruspalveluista, kun muussa terveydenhuollossa yksityiset palvelut ovat täydentäviä ja painottuvat erikoislääkäripalveluihin. 

Liiton mukaan sv-korvausten leikkaukset eivät tuo säästöä, vaan kasvattavat kuntien kustannuksia väestön yrittäessä päästä terveyskeskukseen hammashoitoon. Samalla heikentyy erityisesti vähävaraisten kansalaisten mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa.

Hammashoidon korvaustaso laskisi esityksen myötä arviolta 6,8 prosenttiyksiköllä. Se tarkoittaa todellisen korvaustason asettumista alle 25 prosenttiin. Vuonna 2013 korvaustaso oli 31,8 prosenttia.

Korvaustaksojen lasku koskee niin hammaslääkärinpalkkiotaksaa kuin suuhygienistinpalkkiotaksaa. Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksaa ei lasketa, mutta koodeissa ollaan palaamassa vuoden 2013 koodeihin ja korvaustaksoihin. THL on palauttamassa suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen vuonna 2013 voimassa olleet protetiikan toimenpidenimikkeet.

Korvaustason laskun lisäksi osa säästöistä saadaan rajoittamalla suun tutkimusten koodeja, poistamalla eräitä koodeja korvattavista toimenpiteistä sekä korvaamalla vaativa hampaan poisto tavallisen hampaan poiston korvaustaksalla.

Esityksen mukaan hammaslääkärin tekemä tutkimus (koodit SAA01 ja SAA02) korvattaisiin kerran joka toinen kalenterivuosi, ellei potilaan terveydentila edellytä tutkimusta kerran kalenterivuodessa. Lomakkeeseen on tulossa rastitusvaihtoehdot tutkimustarpeen ilmoittamiseksi Kelalle. Vastaavasti suuhygienistin hammaslääkärin määräyksestä tekemiä terveystarkastuksia korvattaisiin kerran joka toinen kalenterivuosi.

1.1.2015 poistumassa olevat koodit
SBB10 hampaiston jäljennökset
SFC01 paikkaushoidon tukitoimenpide
SXC02 suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea
SXC03 suun ja hampaiston muu toimenpide
SXC04 suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja
WYA10 ensiapukäynti

Kela perustelee koodien poistoa säästöjen lisäksi sillä, että niiden korvausohje poikkeaa THL:n suun toimenpideluokituksen soveltamisohjeista tai niiden soveltaminen on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi.

Hammaslääkäriliitto korostaa jatkossa, että kansalaisten ei korvaustason laskusta huolimatta kannata lykätä tarpeellista hammashoitoa – se on edullisinta niin kukkaron kuin terveydenkin kannalta. Tulemme myös viestinnässämme painottamaan hyvän, säännöllisen hammashoidon etuja.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto esityksestä hammashoidon Kela-korvausten muuttamisesta.

Lähetämme yksityishammaslääkäreille lisätietoa jäsenkirjeellä joulukuussa.

Custom addthis block