Liitto esittää vaihtoehtoja Kela-korvausten leikkauksille

Julkaistu: 
20.08.2015

Hammaslääkäriliito esittää, että valtiovarainministeriön suunnittelemia lisäleikkauksia hammaslääkäri- ja lääkäripalkkioiden sairausvakuutuskorvauksiin ei tehdä.

VM esitti 14.8. julkistetussa budjettiehdotuksessa 40 miljoonan leikkausta hammashoidon Kela-korvauksiin sekä saman suuruista leikkausta yksityisiin lääkärinpalkkioihin vuonna 2016. Hammashoidon osalta leikkaus olisi tuplasti suurempi kuin hallitusohjelmassa alun perin sovittu 20 miljoonaa.   

Hammaslääkäripalkkioiden korvauksia leikattiin 30 miljoonaa jo vuoden 2015 alusta. Korvaustaso on nyt noin 25 %. Lisäleikkaukset laskisivat korvaustason 15 %:iin.

Kela-korvausten lisäleikkauksista päättää maan hallitus budjettiriihessään syyskuun toisella viikolla.

Leikkaukset kasvattavat kuntien kustannuksia

Kela-korvauksista haettavat säästöt kumoutuvat Hammaslääkäriliiton mukaan nopeasti, koska kuntien kustannukset kasvavat terveyskeskusten potilasmäärien kasvaessa.

– Mitä enemmän korvauksia leikataan, sitä enemmän potilaita siirtyy kunnalliseen hoitoon. Useat kunnat ovat jo kertoneet kysynnän kasvusta ja kuvanneet hoitotilannetta jopa katastrofaaliseksi. Helsingin kaupunki esimerkiksi ilmoitti kysynnän lisääntyneen vuoden 2015 alusta noin 24 %. Hoitamattomuuden ja viivästyneiden hoitojen kustannukset mm. lisääntyvinä sairaalajaksoina tulevat myös kuntien maksettaviksi, painottaa liiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Hammas- ja suusairauksien ehkäisyllä ja hoidolla ehkäistään ja hoidetaan myös muita sairauksia.

– Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektiosairauksia ja kansantauteja. Infektioluonteensa vuoksi niillä on yhteydet moniin yleisiin ja vakaviin kansansairauksiin.

– Kunnallinen ja sairausvakuutuslain mukaan korvattava yksityishammaslääkärin hoito on meillä kytketty lainsäädäntötasolla tiiviisti yhteen vuoden 2002 uudistuksessa. Suun terveydenhuollossa sv-korvauksilla on suuri merkitys, koska terveyskeskusten kapasiteettia ei mitoitettu tuottamaan hoitopalveluja koko väestölle. Suun terveydenhuollon palvelut eivät ole myöskään työterveyshuollon piirissä, Eerola muistuttaa.

Näin merkittävä supistus korvauksiin johtaisi myös siihen, että Suomi ei enää täyttäisi EU:n potilasdirektiivin määräyksiä, joita meillä on sovellettu sv-korvausten pohjalta.

Kela-korvaus säilytettävä rahoitusuudistukseen asti

Liitto esittää päättäjille, että:

  • Ennen uusia leikkauksia tulee arvioida vuoden 2015 alussa toteutettujen säästöjen vaikutukset potilaiden valintoihin ja kustannuksiin.
  • Sairausvakuutusjärjestelmä pidetään voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistukseen asti.
  • Suunterveys, iensairauksien ja karieksen hallintatoimet otetaan mukaan hallituksen terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kärkihankkeeseen ja panostetaan niihin Duodecimin Käypä hoito -suositusten pohjalta.
  • Myös päättäjät sitoutuvat kansanterveyttä edistäviin tavoitteisiin ja viemään viestiä terveyden edistämisen ja omahoidon merkityksestä.

Lue Hammaslääkäriliiton tiedote 14.8. Kela-korvauksen leikkaukset kohdistuvat myös pienituloisiin

Custom addthis block