Liitto ehdottaa muutoksia valinnanvapauslakiin

Julkaistu: 
12.04.2018
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden lainsäädännöstä on parhaillaan eduskunnan ja valiokuntien käsittelyssä.


Hammaslääkäriliitto on koko sote-uudistuksen valmistelun ajan pitänyt aktiivisesti esillä suun terveydenhoidon tarpeita ja ollut yhteydessä sote-valmistelusta vastaaviin päättäjiin.

Liitto on huolissaan sote- ja muiden muutosten vaikutuksista hammaslääkärien työelämään. Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välinen kilpailu näyttää tiukentavan monen työnantajan otetta. Tehoja etsitään sellaisinkin keinoin, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin ja potilaiden hoitojärjestelyihin. Työpaikoilla voi myös olla erilaisin ehdoin työskenteleviä hammaslääkäreitä.

Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että toimintojen uudelleen järjestelyjen tulee pohjautua hyvään, asialliseen ja syrjimättömään johtamiseen. Hammaslääkärin ei kannata allekirjoittaa mitään työsopimusta, ellei tiedä varmasti, mihin sitoutuu. Jos on epävarma, on hyvä kysyä neuvoa liiton toimistosta. Liitto tuo myös näitä näkökulmia esille vaikuttamistyössään.

Olemme painottaneet, että valinnanvapauden tulee turvata kaikille laadukkaat  suun terveydenhuollon palvelut. Liitto kannattaa lain peruslähtökohtaa, jossa yksityiset voivat päästä tasavertaisesti julkisten tuottajien rinnalle tuottamaan julkisia palveluja. Jotta järjestelmä tulee toimivaksi, siinä on oltava riittävästi tuottajia. On kokonaisuuden kannalta keskeistä, että järjestelmään voivat liittyä kaiken kokoiset tuottajat, myös pienet.

Toimivan valinnanvapausmallin rakentaminen suun terveydenhuoltoon vaatii kuitenkin lisäresursseja. Myös tuottajakorvausjärjestelmää tulee vielä muokata.

– Viimeisimpänä vaikuttamistoimena liitto on ehdottanut valinnanvapauslakiin erityisesti seuraavia tuottajien toiminta- ja korvausehtoihin liittyviä muutoksia, kertoo toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

  • Siirtymävaiheen korvausjärjestelmää jatketaan pidemmän aikaa (esim. vuosina 2022–2025), jotta löydetään toimiva kiinteän korvauksen/kapitaation ja suoritteiden välinen suhde kokeilujen ja pilottien tuloksia hyödyntäen. Näin saadaan myös lisää aikaa rakentaa uusia toimintamalleja ja mittareita, joilla tuottajia voidaan kannustaa tehokkaaseen ja terveyttä ylläpitävään ja varhaishoitoa painottavaan toimintaan.
  • Annetaan tuottajille mahdollisuus rajata listautuvien asiakkaiden määrää.

Eduskunta päättää valinnanvapauslain hyväksymisestä kesäkuussa 2018. Tarkoitus on, että julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäviksi vuoden 2020 alusta. Viimeistään 1.7.2020 maakunta ottaisi käyttöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin.

Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa viimeistään 1.1.2021, ja suunhoidon yksiköt vuotta myöhemmin 1.1.2022.

Lue lisää liiton sote-vaikuttamistyöstä.

Custom addthis block