Lääkärisopimuksen neuvottelutulos syntynyt

Julkaistu: 
9.02.2018
Neuvottelutuloksen mukaan sopimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Reilun kaksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen.

Sopimuskauden korotusajankohdat vastaavat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen vastaavia päivämääriä. Ratkaisussa huomioitiin edellisellä neuvottelukierroksella tehty työajan pidennys, joka ei kohdistunut tasaisesti eri lääkäriryhmille.

Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Sirpa Tilander toteaa olevansa tyytyväinen syntyneeseen ratkaisuun kokonaisuutena.

Hammaslääkäriliiton hallitus kokoontuu käsittelemään neuvottelutulosta ensi viikolla. Tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan tämän jälkeen.

Lääkärikartelli on JUKOn jäsenyhdistys. Lääkärikartelli on Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton perustama jäsenyhdistys. Hammaslääkäriliitto neuvottelee Lääkärisopimuksesta osana Lääkärikartellia. Neuvottelut käydään KT Kuntatyönantajan kanssa. Kunta-alan pääsopijajärjestöjä on kolme, joista yksi on JUKO.

Katso myös JUKOn tiedote KVTES ratkaisun sisällöstä. Esimerkiksi luottamusmiesten asemaa ja perhe-työvapaita koskevat parannukset koskevat myös Lääkärisopimusta. 

Lisätietoja:

Sirpa Tilander
Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja
p. 040 506 0320
sirpa.tilander@hammaslaakariliitto.fi

Lotta Lax
Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö
p. 050 409 0030
lotta.lax@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block