Lääkärikartellin tiedote: Talkoot riittää!

Julkaistu: 
13.12.2017
Kunta-alan lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat alkaneet KT Kuntatyönantajan kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on vahvassa muutoksessa. Sote- ja maakuntauudistus tulee koskettamaan koko julkisen sektorin n. 16 700 Lääkärisopimuksen piirissä olevaa jäsentämme.

Uudistuksen myötä julkisen sektorin työnantajan tarjoamien palvelussuhteen ehtojen tulee olla kilpailukykyisiä työvoiman ja avainosaajien pitämiseksi julkisen sektorin tehtävissä. Julkisen sektorin asiantuntijatyötä on arvostettava. Panostaminen julkiseen terveydenhuoltoon turvaa koko yhteiskunnan toimintakyvyn.

Osaavat ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät ovat avainasemassa työpaikkojen kilpailukyvyn kannalta. Lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien tekemä työ turvaa yhteiskunnan ydintoiminnot. Ennaltaehkäisevän kansanterveystyön mahdollisuudet tulee niin ikään varmistaa em. ammattiryhmien työssä.

Viime vuosina tehtyjen sopimusratkaisujen myötä Lääkärijärjestöt ovat osoittaneet muiden työntekijäjärjestöjen rinnalla yhteiskuntavastuunsa hyväksymällä mm. kilpailukykyratkaisuun sisältyvän työajan pidennyksen ja lomarahojen leikkauksen.

Alkaneella neuvottelukierroksella asetelmat ovat selvät. Ostovoiman turvaava prosentuaalinen yleiskorotus Lääkärisopimuksen piirin kuuluville on edellytys työrauhan ylläpitämiseksi myös 1.2.2018 jälkeen.   

Lisätietoja:
Lääkärikartelli ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju
p. 050-5931311
 

Lääkärikartelli ry:n on Lääkäriliiton Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton perustama jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten edunvalvontaa tulo- ja talouspolitiikassa sekä työ-, toimi- ja virkaehtosopimuksia solmittaessa.

Kunta-alan pääsopijajärjestöjä on kolme ja Lääkärikartelli ry on pääsopijajärjestö JUKOn jäsenyhdistys.

Lääkärikartelli ry:llä on itsenäinen neuvotteluoikeus kunta-alan lääkärien virkaehtosopimuksesta. Neuvottelut käydään KT kuntatyönantajan kanssa.

Suomen Eläinlääkäriliitto * Suomen Hammaslääkäriliitto * Suomen Lääkäriliitto

Custom addthis block