Kunta-alan neuvottelut etenevät valtakunnansovittelijan johdolla – Tampereelle ja Kuopioon lakkovaroitus

Julkaistu: 
11.03.2022
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on antanut tänään 11.3. lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Mahdollinen työnseisaus toteutetaan 29.–30.3. Tampereen ja Kuopion kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköissä mukaan lukien suun terveydenhuolto. Hammaslääkärien tehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, suun terveydenhuollon opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta. Työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu tällä viikolla valtakunnansovittelijan johdolla. JUKOn vahva tahto on päästä ratkaisuun, ja samalla pidämme kiinni tavoitteistamme, toteaa JUKO tiedotteessaan (10.3.)

Neuvottelujen vauhdittamiseksi pääsopijajärjestö JUKO antoi työnseisausvaroituksen perjantaina 11.3. Se koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta.

Lakko on laaja kunta-alan työnseisaus, jossa ovat mukana kaikki JUKOn liitot mukaan lukien Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto. Siihen osallistuu myös JAU ja sen jäsenliitot JHL ja Jyty.

Työnseisaus toteutetaan Tampereella ja Kuopiossa 29.–30.3.

Työnseisaus koskee Lääkärisopimuksen osalta Tampereen ja Kuopion kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhuolto. Aikaisemmin tällä viikolla annettiin lakkovaroitukset Rovaniemelle ja Jyväskylään.

On todennäköistä, että työ- ja elinkeinoministeriö siirtää lakkoa kahdella viikolla. Lisäksi viranhaltijoiden osalta lakkoa voidaan edelleen siirtää yhdellä viikolla.

Mahdollinen työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Lakko rajautuu vain terveysasemien ei-kiireellisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaan.  

Lakon ulkopuolelle on rajattu Lääkärisopimuksen osalta seuraavat tehtävät:

  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
  • Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
  • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
  • Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
  • Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit

Lakkorajojen tulkinnoista neuvotellaan paikallisesti työantajan kanssa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

JUKOn tavoitteena neuvotteluissa on turvata julkisen sektorin moniammatillisten palveluketjujen toimivuus ja kansalaisten tärkeät palvelut mm. sote-alalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Kunta-alan sektoreilla tehdään vaativaa työtä ja eri alojen ammattilaiset ovat turvanneet kansalaisten hyvinvointia myös kriisien keskellä. Henkilöstön työoloihin ja jaksamiseen tulee hakea ratkaisuja neuvottelupöydässä. 

JUKO korostaa, että neuvotteluissa on ratkaistava, miten kaikkiin julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään sisällöllisten ja määrällisten haasteiden yhä kasvaessa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn neuvottelutavoitteita, joilla pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön riittävyys tulevaisuudessa ja nykyisen henkilöstön hyvinvointi.

Olemme sopimusneuvotteluissa ja mahdollisissa työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Hammaslääkäreitä koskevien sopimusten jatkoneuvotteluihin osallistuvat vain ne osapuolet, jotka osallistuvat työtaisteluun.

Osallistumalla työtaisteluun yhdessä muiden jukolaisten liittojen kanssa turvaamme asemamme päätettäessä sekä nyt sovittavista virka- ja työehtosopimuksista, palkkaohjelmasta että sopimisesta hyvinvointialueilla. Kyse on myös koko kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta.

Hammaslääkäriliitto toivoo, että sopimukseen päästään ennen työnseisauksien alkamista.
 

Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sote ry ja JAU. JUKO neuvottelee mm. Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jota sovelletaan myös hammaslääkäreihin, lääkäreihin ja eläinlääkäreihin siltä osin kuin Lääkärisopimuksessa on todettu. Lisätietoa JUKOn sivuilta

Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ. Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.

Seuraa Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuja.

Työtaistelutoimia koskevia ohjeita päivitetään liiton järjestövalmiussivuille.

Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block