Koronavirusepidemian vaikutukset suun terveydenhuoltoon – liitto seuraa tilannetta ja pitää yhteyttä viranomaisiin

Julkaistu: 
19.03.2020
Koronavirus aiheuttaa paljon huolta ja hämmennystä myös suun terveydenhuollossa. Vastaanotoilla noudatetaan aina, mutta erityisesti nyt, erityisen tarkkaan kaikkia hygieniakäytäntöjä. Liiton hallitus ja toimisto tekevät työtä lähes yötä päivää näiden asioiden äärellä. Liitolla on hyvät suhteet viranomaisiin ja heidän kanssaan on käyty tiiviisti keskustelua siitä, mihin toimenpiteisiin meidän alallamme on syytä ryhtyä näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Suuri pohdinnan aihe on tällä hetkellä se, pitäisikö kaikki kiireetön hammashoito ajaa alas, koska vastaanottotoiminnassa on lähes mahdotonta välttää aerosolien ja sylki-/veriroiskeiden muodostumista. Osa kunnista on jo näin tehnyt omassa toiminnassaan ja osassa kiireetöntä hoitoa jatketaan, mutta yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien hoitoja siirtäen.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä tulleet ohjeistukset on kirjoitettu lähinnä soveltumaan julkisen sektorin terveydenhuollon toimintaan. Ministeriön ohjeiden mukaan mahdolliset rajoituspäätökset tehdään alueilla itsenäisesti kunkin alueen tilanteen mukaan.

Hammaslääkäriliitto on tuonut esiin huolen siitä, ymmärretäänkö riittävästi hammashoitotyön luonnetta (aerosolien muodostuminen). Nyt olisikin tärkeää saada selkeä viranomaisten kannanotto hammashoidon kiireettömän hoidon alasajosta.

Julkisen sektorin henkilökunnan lomautuksia voidaan mahdollisessa alasajotilanteessa välttää sillä, että heidät sijoitetaan muihin sosiaali- ja terveydenhoidon tehtäviin.

Yksityissektorin osalta tilanne on siinä mielessä erilainen, että päätösten teko ja henkilökunnan työturvallisuudesta huolehtiminen voi olla kokonaan yksittäisen kollegan harteilla. Hän kantaa myös itse taloudelliset seuraukset, eikä normaalioloissa ole oikeutettu minkäänlaisiin työttömyyskorvauksiin, ellei kokonaan lopeta liiketoimintaansa. Mahdolliset keskeytysvakuutukset korvaavat yleensä kuluja vain, jos toiminta joudutaan lopettamaan viranomaismääräyksen johdosta.

Työmarkkinaosapuolten ja hallituksen keskusteluissa on nyt käsittelyssä ehdotus, jonka perusteella lomautuksia voidaan nopeuttaa ja on myös ehdotettu, että yrittäjät pääsisivät poikkeuksellisesti työttömyysturvan piiriin. Toivottavasti nämä ehdotukset toteutuvat.

Hammaslääkäriliitto informoi jäseniään mahdollisimman ajantasaisesti jäsenkirjein ja omilla somekanavillaan. Seuratkaa myös viranomaisten tiedotteita.

Kaikilla tahoilla on sama tavoite: hidastetaan epidemian leviämistä, turvataan kansalaisille välttämätön terveydenhuolto ja huolehditaan työntekijöiden ja potilaiden turvallisuudesta.

Pirkko Grönroos
Valtuuston puheenjohtaja
Suomen Hammaslääkäriliitto

Custom addthis block