Kelan tiedote: Kela kehottaa ilmoittamaan lääkkeiden haittavaikutuksista

Julkaistu: 
26.05.2021

Kela on lähettänyt palautekirjeen lääkäreille, jotka ovat määränneet tai uusineet reseptin uudesta lääkkeestä, joka on saanut korvattavuuden vuosina 2018-2020. Haittavaikutuksista ilmoittamista suositellaan etenkin uusista lääkkeistä. Myyntiluvan ja korvattavuuden myöntämisen jälkeen uusien lääkkeiden käyttäjämäärät kasvavat usein merkittävästi ja lääkkeitä käyttävien potilaiden joukko on monimuotoisempi kuin kliinisissä lääketutkimuksissa.

Vuonna 2021 hammaslääkärien henkilökohtaiset tiedot määräämistään lääkkeistä eivät päivity Kelan verkkopalveluun, koska palvelua kehitetään. Kela ottaa mielellään vastaan sähköisiin järjestelmiin ja lääkemääräyspalautteeseen liittyviä kehittämisideoita osoitteeseen: laake.palaute@kela.fi.

Tietoa lääkevalmisteiden hinnoista ja korvattavuuksista löytyy Kelan lääkehaku -sivuilta: www.kela.fi/laakehaku.

Käy katsomassa antamasi korvatun hoidon tietoja Kelastosta

Kelan verkkopalvelun tilastotietokanta Kelastosta löytyy tietoa sairausvakuutuksesta korvatusta hoidosta: www.kela.fi/kelasto.

Kelastossa hammaslääkärit voivat katsoa tietoja antamastaan korvatusta hoidosta. Henkilökohtaisiin tietoihin pääsee tunnistautumalla esim. VRK-kortilla tai pankkitunnuksilla.

Custom addthis block