Kela tiedottaa: Kelan lääkemääräyspalaute uudistuu – uusi raportti nyt käytössäsi

Julkaistu: 
20.12.2021
Uudistunut lääkemääräyspalauteraportti sisältää monipuolisia tietoja lääketoimitusten määrääjistä, saajista ja kustannuksista.

Kelan lääkemääräyspalauteraportteja uudistetaan parhaillaan, ja ensimmäinen uudistettu raportti on julkaistu Kelasto-tilastotietokannassa. Raportilla esitetään monipuolisesti tietoja sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten määrääjistä, saajista ja kustannuksista.

– Aiemmin vastaavat tiedot on pitänyt poimia viideltä eri raportilta, sanoo raportin määrittelystä vastannut tilastoasiantuntija Päivi Rastas Kelan analytiikkayksiköstä.

Lääketoimituksia voi tarkastella erikoisalan mukaan

Raportilla voi tarkastella lääketoimituksia lääkärin tai hammaslääkärin erikoisalan mukaan. Vaihtoehtona on tarkastella kaikkia lääkkeen määrääjiä, vain erikoistuneita tai vain erikoistumattomia lääkäreitä. Määrääjien lukumäärä tarkoittaa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joiden määräämiä lääkkeitä on toimitettu apteekista valittuna tilastojaksona.

Lääketoimitus tarkoittaa apteekista yhdellä kertaa toimitettua tietyn lääkevalmisteen erää. Kaikkia korvattavia lääketoimituksia voi tarkastella haluamallaan ATC-luokitustasolla, mikä ei aiemmin ollut mahdollista.

Lääketoimitusten ja määrääjien lukumäärän lisäksi raportilla on muitakin mittalukuja. Saajien lukumäärä kertoo lääkkeitä ostaneiden henkilöiden lukumäärän. Saajia voi tarkastella sukupuolen ja iän mukaan. Lisäksi voi tarkastella kustannuksia.

– Tarkastelun laajuudeksi voi valita koko maan tai haluamansa sairaanhoitopiirit ja tarkasteluajanjaksoksi vuoden tai vuosineljänneksen. Raportin tiedot alkavat vuodesta 2020, Rastas sanoo.

Kehitystyö jatkuu

Kelan lääkemääräyspalaute koostuu kolmesta osasta: nyt julkaistusta julkisesta Kelasto-raportista, lääkäreiden henkilökohtaisesta Kelasto-raportista ja lääkäreille lähetettävästä kirjeestä, jonka aihe ja otos vaihtuvat vuosittain.

–  Lääkemääräyspalauteraporttien kokonaisuuden kehittäminen jatkuu. Keväällä 2022 on julkaisuvuorossa lääkäreille tarkoitettu henkilökohtainen, kirjautumista vaativa raportti. Sen kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua, ja työhön osallistuu myös Aalto-yliopiston Aalto Thesis -projektin maisteriopiskelijoita, Rastas kertoo.

– Ajatuksena on saada tulevaisuudessa perheeseen neljäskin jäsen: avoin data, Rastas sanoo.

Kela: Korvattavat lääketoimitukset lääkkeen määrääjän mukaan

Lisätietoja:

Tilastot ja raportit: tietoasiantuntija Päivi Rastas, Kela, p. 050 308 8930, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkemääräyspalautekirje: tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen, Kela, p. 050 408 7137, etunimi.sukunimi@kela.fi

Erilliset tilastotietopyynnöt: tilastot@kela.fi

FPA:s respons om läkemedelsordinationer omarbetas – den nya rapporten kan nu användas

Den omarbetade rapporten gällande respons om läkemedelsordinationer innehåller mångsidiga uppgifter om förskrivare, mottagare och kostnader i samband med läkemedelsexpedieringar.

FPA:s rapporter gällande respons om läkemedelsordinationer omarbetas som bäst, och den första nya rapporten har publicerats i statistikdatabasen Kelasto. Rapporten innehåller mångsidig information om förskrivare, mottagare och kostnader i samband med läkemedelsexpedieringar som ersätts från sjukförsäkringen.

- Tidigare har man varit tvungen att hämta motsvarande uppgifter från fem olika rapporter, säger statistikexpert Päivi Rastas från FPA:s analytikenhet, som ansvarat för att utarbeta rapporten.

Läkemedelsexpedieringar kan granskas enligt specialitet

Med rapporten kan man granska läkemedelsexpedieringarna enligt läkarens eller tandläkarens specialitet. Alternativen är att granska alla läkemedelsförskrivare, endast specialistläkare eller endast läkare utan specialistutbildning. Antalet förskrivare avser läkare och tandläkare som har ordinerat läkemedel som expedierats från apotek under den valda statistikföringsperioden.

Med läkemedelsexpediering avses den sats av ett visst läkemedel som expedierats av apotek på en och samma gång. Alla ersättningsgilla läkemedelsexpedieringar kan granskas på önskad ATC-klassificeringsnivå, vilket tidigare inte var möjligt.

Utöver antalet läkemedelsexpedieringar och förskrivare har rapporten även andra mätvärden. Antalet mottagare anger antalet personer som köpt läkemedel. Mottagarna kan granskas enligt kön och ålder. Dessutom kan man titta på kostnaderna.

– Som granskningsområde kan man välja hela landet eller de sjukvårdsdistrikt som man önskar och som granskningsperiod ett år eller ett kvartal. Uppgifterna i rapporten börjar från år 2020, säger Rastas.  

Utvecklingsarbetet fortsätter

FPA:s respons om läkemedelsordinationer består av tre delar: den nu publicerade offentliga Kelasto-rapporten, läkarnas personliga Kelasto-rapport och ett brev som skickas till läkarna, vars tema och urval växlar årligen.

- Utvecklingen av rapporthelheten fortsätter. Våren 2022 publiceras en personlig rapport för läkare som kräver inloggning. För utvecklingen av den utnyttjas servicedesign, och i arbetet deltar också magisterstuderande från Aalto-universitetets projekt Aalto Thesis, berättar Rastas.

- Tanken är att i framtiden få en fjärde medlem i familjen: öppna data, säger Rastas.

Kela: Korvattavat lääketoimitukset lääkkeen määrääjän mukaan

Närmare information:

Statistik och rapporter: informationsspecialist Päivi Rastas, FPA, tfn 050 308 8930, fornamn.efternamn@fpa.fi

Brev gällande respons om läkemedelsordinationer: forskningschef Leena Saastamoinen, FPA, tfn 050 408 7137, fornamn.efternamn@fpa.fi

Erilliset tilastotietopyynnöt: tilastot@kela.fi

Custom addthis block