Kela alkaa arkistoida paperisia potilasasiakirjoja vuoden 2019 alussa

Julkaistu: 
7.01.2019
Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa.

Paperisten asiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa alkaa vuoden 2019 alussa.

Palvelu koskee ensisijaisesti pieniä, toimintansa lopettaneita terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät ole sopimuksella siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle.

Aineistojen arkistointi Kelassa on palveluntuottajille maksutonta vuoden 2019 ajan. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja siihen liittyvistä kustannuksista.

Toimintamalli luotiin STM:n ja Kelan yhteisprojektissa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti yhdessä Kelan kanssa keväällä 2018 projektin, jonka tehtävänä oli valmistella toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytystä ja arkistointia Kelassa.

Tavoitteena oli varmistaa, että asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaan. Lisäksi projektilla haluttiin turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus, kun palveluntuottaja on lopettanut toimintansa. Projektissa rakennettiin toimintamalli muiden kuin sähköisten potilasasiakirjojen vastaanottoon ja arkistointiin Kelassa.

Sähköiset potilasasiakirjat arkistoituvat Kantaan

Yksityisen terveydenhuollon sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluissa. Palveluntuottajan velvollisuudesta liittyä Kanta-palveluihin on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

Lisätietoa Kelan sivuilta.

Custom addthis block