Käsittelysopimukset kuntoon

Julkaistu: 
8.10.2019

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää asetuksen vaatimukset täyttävää käsittelysopimusta, kun jokin taho käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoa rekisterinpitäjän lukuun. Tyypillinen tällainen tilanne yksityishammaslääkäreillä on, kun vuokranantaja toimii vuokralaisen potilasrekisterin teknisenä ylläpitäjänä vuokrasopimukseen tai vastaavaan perustuen.

Tietosuoja-asetus asettaa käsittelysopimukselle varsin laajat sisältövaatimukset. Normaali vastaanoton vuokrasopimus ei täytä näitä vaatimuksia. Vastaanotolla vuokralaisena tai muussa vastaavassa asemassa työskentelevien yrittäjähammaslääkärien onkin varmistettava, että heillä on vastaanoton kanssa erillinen käsittelysopimus tehtynä.

Käsittelysopimuksen tekemisestä on vastuussa rekisterinpitäjä, tässä tapauksessa vuokralainen. Ketjujen sopimushallinnan kannalta olisi kuitenkin järkevintä, että vuokralaisten käsittelysopimukset tehtäisiin koordinoidusti, jolloin kaikilla on samanlainen sopimus.

Vaikka potilasasiakirjoista käytävät riidat ovatkin merkittävästi vähentyneet, on huomattava, että eräs tietosuoja-asetuksen käsittelysopimukselle asettama vaatimus on sopia siitä, että käsittelyn päätyttyä käsittelijä rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle eli vuokralaiselle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset.

Lisätietoja: lakimies Heikki Kuusela, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block