JUKOn lakot alkavat neljässä kaupungissa

Julkaistu: 
6.04.2022

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hylkäsi 31.3. valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksen kunta-alan työriitaan. Lääkärisopimuksen osalta sovintoesitystä ei hyväksynyt Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ, joka on JUKOn jäsenyhdistys. Sovittelu on tällä hetkellä keskeytetty. Lisätietoja JUKOn tiedotteesta.
 
Tämä tarkoittaa sitä, että kunta-alan kaksipäiväiset lakot toteutuvat 6.-7.4.2022 Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupungeissa. Lakot koskevat kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta.  Lakko on laaja kunta-alan työnseisaus, jossa on mukana kaikki JUKOn liitot mukaan lukien Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto.
 
Turussa ja Oulussa lakossa ovat samaan aikaan myös JHL:n ja Jytyn edustamat kuntatyöntekijät. Kaikkiaan JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakot koskevat jopa 81 000:ta kuntapalkansaajaa.
 
Lakko koskee Lääkärisopimuksen osalta kyseisten kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhoito. Lakko rajautuu vain niiden terveysasemien ei-kiireellisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Lakon ulkopuolelle on rajattu Lääkärisopimuksen osalta seuraavat tehtävät: päivystystoiminta, kiireellistä hoitoa vaativat tilanteet, opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta sekä eläinlääkäreiden tehtävät. Lakko toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä. Lakkorajojen tulkinnoista ja suojelutyöstä on neuvoteltu paikallisesti työantajan kanssa liittojen ohjeistusten mukaan.
 
Mikäli neuvottelutulokseen ei päästä, tämän jälkeen lakot toteutuisivat Kuopiossa ja Tampereella 12.–13.4. (2 päivää) sekä pääkaupunkiseudulla 19.–25.4. (7 päivää). Lääkärisopimuksen osalta lakko koskee ainoastaan Vantaan kaupunkia.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn tavoitteita

Hammaslääkäriliitto tukee akavalaisia edustavan JUKOn neuvottelutavoitteita, joilla halutaan turvata osaavan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi. Tärkeää on, että julkisiin palveluihin saadaan jatkossa riittävästi osaajia ja ammattilaiset jaksavat vaativassa työssä sisällöllisten ja määrällisten haasteiden jatkuvasti kasvaessa.
 
Olemme sopimusneuvotteluissa ja työtaistelutoimissa yhdessä JUKOn kanssa. Lakkoon osallistumalla turvaamme myös sen, että olemme mukana hammaslääkäreitä koskevien sopimusten neuvotteluissa jatkossakin, kun sopimusrakenteet hyvinvointialueilla muuttuvat. Jos emme nyt olisi mukana, uusi sopimusrakenne ja mahdolliset palkkaohjelmat sovittaisiin jatkossa ilman meitä.
 
Valtakunnansovittelija keskeytti torstaina kunta-alan työriitojen sovittelun sen jälkeen, kun palkansaajajärjestöt olivat hylänneet sovintoesityksen. Hammaslääkäriliitto toivoo, että sovittelussa päästäisiin nopeasti ratkaisuun, joka olisi osapuolten hyväksyttävissä.

Muiden ammattiryhmien lakkojen vaikutukset

Työpaikkojen tilanteeseen vaikuttaa myös muiden ammattiryhmien työtaistelutoimet. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super käynnistivät 1.4. lakon kuuden sairaanhoitopiirin alueella.

Hammaslääkäriliiton sivuilta löytyy ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin myös muiden ammattiliittojen työtaistelutoimien varalle.

Linkki Hammaslääkäriliiton lakko-ohjeisiin (tarkempia ohjeita jäsensivuilla, vaatii kirjautumisen)

Seuraa liiton neuvotteluviestintää Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta.
 
Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block