JUKO jätti lakkovaroituksen – hammaslääkärit mukana Jyväskylässä ja Rovaniemellä

Julkaistu: 
7.03.2022
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO antoi 7.3. lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Mahdollinen työnseisaus 23.–24.3. koskee Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköitä mukaan lukien suun terveydenhuolto.

Hammaslääkärien tehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, suun terveydenhuollon opetusvastaanotot ja erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta. Mahdollinen työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan (KT) aloitteesta samaan aikaan, kun sopimuskausi päättyi 28.2. Tällä hetkellä olemme sopimuksettomassa tilassa.

Hammaslääkäriliitto tukee JUKOn neuvottelutavoitteita, joilla pyritään turvaamaan osaavan henkilöstön riittävyys tulevaisuudessa ja nykyisen henkilöstön hyvinvointi.

Osallistumalla mahdolliseen työtaisteluun yhdessä muiden jukolaisten liittojen kanssa turvaamme asemamme päätettäessä sekä nyt sovittavista virka- ja työehtosopimuksista, palkkaohjelmasta että sopimisesta hyvinvointialueilla. Hammaslääkäriliitto on kuitenkin hyvin pahoillaan, että tässä maailmantilanteessa joudumme tällaiseen toimenpiteeseen. 

Kunta-alan sopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo

Kunta-alan sopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo työriitojen sovittelua varten 7. maaliskuuta pian lakkovaroituksen jättämisen jälkeen, kertoo JUKO tiedotteessaan (7.3.)

 
Kunta-alan sopimuksista neuvottelevat työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT sekä työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sote ry ja JAU. JUKO neuvottelee mm. Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jota sovelletaan myös hammaslääkäreihin, lääkäreihin ja eläinlääkäreihin siltä osin kuin Lääkärisopimuksessa on todettu. www.juko.fi
 
Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ. Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt eli Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.
 
Hammaslääkäriliiton neuvottelukierrossivut
 
Työtaistelutoimia koskevia ohjeita päivitetään liiton järjestövalmiussivuille
 
Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block