JUKO aloittaa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 21.3. – ei koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia

Julkaistu: 
14.03.2022
Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu 14. maaliskuuta valtakunnansovittelijan johdolla.Neuvottelujen vauhdittamiseksi pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat ilmoittaneet kunta-alalle seitsemän päivää kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aloittamisesta ajalla 21.3.- 27.3.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lääkäreitä, hammaslääkäreitä eikä eläinlääkäreitä, joihin sovelletaan Lääkärien virkaehtosopimusta siinäkin tilanteessa, että he olisivat työsuhteessa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole lain mukaan mahdollinen virkasuhteisilla.

Sopimuksettomassa tilassa työtaistelut ovat mahdollisia

Lääkärisopimuksen ja kaikkien muiden kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien sopimuskausi päättyi helmikuun lopussa.

Hammaslääkärien arkea sopimusten päättyminen ja neuvottelujen keskeytyminen eivät muuta, vaan työtä tehdään 28.2. päättyneen Lääkärisopimuksen ehtojen mukaisesti.
 
Sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvollisuutta, joten myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla.
 
Neuvottelujen vauhdittamiseksi JUKO antoi perjantaina 11.3. työnseisausvaroituksen Tampereelle ja Kuopioon. Aikaisemmin on annettu lakkovaroitukset Rovaniemelle ja Jyväskylään. Lakkovaroitukset koskevat kaikkia kunnan sopimusaloja, myös Lääkärisopimusta. Lakko on laaja kunta-alan työnseisaus, jossa on mukana kaikki JUKOn liitot mukaan lukien Hammaslääkäriliitto ja Lääkäriliitto. Siihen osallistuu myös JAU ja sen jäsenliitot JHL ja Jyty.

Lisätietoja JUKOn tiedotteesta (14.3.)

Seuraa liiton neuvotteluviestintää Hammaslääkäriliiton Neuvottelukierros 2022 -sivuilta
 
Työtaistelutoimia koskevat ohjeet päivitetään järjestövalmiussivuille

Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block