Johtamiskoulutusta erikoislääkäreille ja -hammaslääkäreille

Julkaistu: 
10.11.2014

Erikoishammaslääkärit voivat ensimmäistä kertaa hakea mukaan Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen. Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin suuntaaville, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta. 

Haku maaliskuussa 2015 alkavaan ohjelmaan on käynnissä 14.11.2014–12.1.2015. Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä sekä sitoutumista ohjelmaan. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.

Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto alan asiantuntijoiden ja Lääkärikompassin kanssa. Ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta. Haku koulutusohjelmaan on aina puolivuosittain.

Lisätietoja: Lääkärikompassin sivuilta

Custom addthis block