Hyvä hammaslääkäriesimies –kunniamaininta ylihammaslääkäri Anna Ekdahlille

Julkaistu: 
27.10.2020

Hammaslääkäriliitto on myöntänyt Hyvä hammaslääkäriesimies –kunniamaininnan Lohjan kaupungin ylihammaslääkäri, HLL, KTM Anna Ekdahlille.

Ekdahl on työskennellyt vuodesta 2013 alkaen hammaslääkärinä Lohjalla. Vuonna 2018 hän siirtyi terveydenhuoltoon erikoistuvaksi hammaslääkäriksi suorittamaan terveydenhuollon erikoishammaslääkärin opintoihin liittyvää hallinnollisen työn osuutta. Sen jälkeen hän toimi ylihammaslääkärin sijaisena ennen siirtymistä Lohjan kaupungin ylihammaslääkäriksi.

Ekdahl vastaa alueen suun terveydenhuollon vastuualueen johtamisesta ja toimii 25 hammaslääkärin esimiehenä. Organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 65 ammattilaista.

Ekdahl on onnistunut hyvin asiantuntijaorganisaation johtamisessa haastavana aikana, jossa koronaepidemia on pitänyt ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Hän on rakentanut hyvää yhteistyötä ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa ja korostanut kannustavan ja innostavan esimiestyön merkitystä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on hänelle tärkeää.

Ehdotuksessa korostettiin, että Ekdahl on helposti lähestyttävä, työntekijät huomioiva ja kannustava esimies. Hän tukee henkilöstön mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin ja kannustaa osaamisen kehittämiseen. Hän pyrkii kaikin tavoin edistämään hammaslääkärien työhyvinvointia. Hän osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuun esimiehen toimenkuvan vaativalla tavalla.  

Hyvä hammaslääkäriesimies -kunniamaininta myönnetään johtamis- ja esimiestyössä ansioituneelle hammaslääkärijohtajalle. Kunniamaininnan tavoitteena on nostaa esille hyvän esimiestyön merkitystä ja hammaslääkäriesimiehen tekemää tärkeää työtä. Esimiehen merkitys on entistä tärkeämmässä roolissa nyt, kun suun terveydenhuolto on muutoksessa ja korona tuo lisähaasteita arjen työhön.

 

Lisätietoja:

Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö Ira Peurakoski, puh. 050 355 4222

Ylihammaslääkäri Anna Ekdahl, 044 374 3234

 

 

Custom addthis block