Hammaslääkäriliitto toivoo kunta-alan neuvotteluja pian jatkettavan

Julkaistu: 
6.05.2020
Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kaatui, koska kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Sovintoesityksen kaaduttua kaatui myös Lääkärisopimusta koskevissa neuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos.

Neuvotteluja kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ja kunnallisesta pääsopimuksesta käytiin tammikuusta lähtien. Neuvottelujen ja yhteiskunnallisen tilanteen haasteellisuuden vuoksi neuvotteluosapuolet pyysivät 31.3. valtakunnansovittelijalta apua ratkaisun löytämiseksi. Sovittelu alkoi 1.4., ja 27.4. valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen, johon osapuolten tuli antaa vastauksensa 30.4. klo 12 mennessä. Alakohtaisista sopimuksista, Lääkärisopimus mukaan lukien, neuvoteltiin viimeiseen hetkeen saakka ja neuvottelutulos saavutettiin.

Sovittelijan esittämä ratkaisu sisällytettiin Lääkärisopimukseen erikseen osapuolien sopimalla tavalla, jossa oli huomioitu mm. työaikalain vaikutukset, sillä Lääkärisopimukseen piti soveltaa kustannusraamiltaan sovittelijan esitystä. Kaikki kuntaneuvottelujen osapuolet eivät kuitenkaan hyväksyneet esitystä.

Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton hallinnot olivat jo hyväksyneet Lääkärisopimusta koskevan neuvottelutuloksen, mutta sekin kaatui valtakunnansovittelijan sovintoesityksen kaaduttua. Näin ollen Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018−2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisenaan jälkivaikutuksen nojalla, kunnes uusista sopimuksista päästään ratkaisuun.

− On todella ikävää, että kuukausia käydyt neuvottelut päättyivät näin, toteaa Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen esitysten kaaduttua pitkällisten neuvottelujen jälkeen.
− Toivomme, että neuvotteluja voitaisiin jatkaa mahdollisimman pian.

Sovittelijan esitykseen voi tutustua JUKOn sivuilla.

Kunta-ala olisi saanut muun muassa yleisen tason mukaiset korotukset 23 kuukauden sopimuksessa. Sovittelijan esittämä ratkaisu sisällytettiin Lääkärisopimukseen erikseen osapuolten sopimalla tavalla huomioiden mm. työaikalain vaikutukset.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edellytti välittömästi sopimusesityksen kaaduttua, että kriisiytyneessä kuntasovittelussa ryhdytään valmistelemaan erillisratkaisua, kun valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei käynyt kaikille osapuolille. Neuvottelujen jatkamisesta päättää kuntatyönantaja.

 

 

Custom addthis block