Hammaslääkäriliitto: Suun terveydenhuollon koronarokotuksilla turvataan väestön tarvitsemat hoidot

Julkaistu: 
8.04.2021
Hammaslääkäreistä ja muista suun terveydenhuollon ammattilaisista valtaosa on yhä rokottamatta. Tilanne on sama kuin muussa terveydenhuollossa, jossa koronarokotukset ovat edenneet ennakoitua hitaammin. Tällä hetkellä rokotetaan lähinnä vain COVID 19-potilaita hoitavaa terveydenhuollon henkilöstöä sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstöä.

Hammaslääkäriliitto painottaa, että hammaslääkärit ja suun terveydenhuollon koko henkilöstö tulee rokottaa heti kun rokotteiden saatavuus paranee. Tämä on linjassa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen kanssa, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuksia tulee jatkaa voimakkaan epidemian alueilla henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Potilas- ja työturvallisuuden lisäksi vaarassa on suunterveyden palveluiden saatavuus, jos kevään aikana ehtii tapahtua laajoja henkilöstön altistumisia. Suun terveydenhuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Rokottamalla turvataan suun terveydenhuollon kantokyky ja väestön tarvitsemien välttämättömien hoitojen saatavuus terveydenhuollossa. Samalla hillitään kasvavaa suunterveyden hoitovelkaa, jonka määrä on jo nyt kestämättömän suuri, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.    

Jos suun terveydenhuollon palvelut eivät toimi, potilaan hoitoketju moniin elintärkeisiin hoitoihin voi katketa.   

– Olemme terveydenhuollon ketjun osa, joka vaikuttaa siihen, että potilas on suunterveyden osalta esimerkiksi leikkauskelpoinen tai valmis syöpähoitoihin. Potilaan hoidon eteneminen edellyttää hammaslääkärin todistusta, että suu on tutkittu, hoidettu ja todettu infektiovapaaksi. Jos nämä suun terveydenhuollon palvelut kaatuvat, syntyy myös muut hoidot keskeyttävä ketjureaktio.

Rokotusjärjestyksessä pitää huomioida myös työn luonteesta johtuvat riskit, koska suun terveydenhuollossa kaikki hoitotoimenpiteet tehdään lähellä potilaan kasvoja ja jatkuvassa aerosolialtistuksessa. Lisäksi henkilöstöllä tulee olla joka tilanteessa käytössään riittävät ja tehokkaat suojavarusteet tartuntariskin minimoimiseksi ja potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Hammaslääkäriliitto on myös painottanut, että suun terveydenhuollon edustaja pitää jatkossa saada mukaan Kansalliseen rokotusasiantuntijaryhmään (KRAR), joka toimii asiantuntijana rokotusjärjestyksen linjaamisessa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, p. 09 6220 2535 (puhelu kääntyy matkapuhelimeen), henna.virtomaa@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block