Hammaslääkäriliitto lausui valinnanvapauslaista

Julkaistu: 
21.03.2017
Hammaslääkäriliitto on antanut lausuntonsa sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksesta, joka on lausuntokierroksella 28.3. asti. Lain tarkoituksena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Samalla se muuttaisi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyjä merkittävämmin kuin mikään lakimuutos vuosikymmeniin.

Suun terveydenhuollon kannalta valinnanvapauden lisääminen on liiton mukaan tärkeää, sillä nykyjärjestelmässä palvelujen kysyntä julkisen ja yksityisen sektorin kesken ei ole tasapainossa, eikä väestöä pystytä palvelemaan niin hyvin kuin olisi mahdollista.

Erilaisten työpaikkojen säilyminen tärkeää

Sote-uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia suun terveydenhuollon henkilöstön asemaan sekä nykyisellä julkisella että yksityisellä sektorilla, kun työmarkkinat tulevat muotoutumaan uudelleen.

Hammaslääkäriliiton keskeisenä tavoitteena on varmistaa erilaisten työpaikkojen säilyminen suun terveydenhuollossa myös uudessa sote-järjestelmässä. Silloin myös asiakkaan valinnanvapaus toteutuu parhaiten.
 
Poimintoja liiton valinnanvapauslaki-lausunnosta:

  • On tärkeää, että suoran valinnan palvelun tuottajat, pienet ja isot, voidaan asettaa ns. samalle viivalle. Yhtiöittäminen on siihen yksi keino. Esitetty valinnanvapausmalli yhtiöittämisvelvoitteineen tuo kuitenkin myös riskejä. Säädöksin tulee varmistaa, että jatkossakin maakunnilla säilyy vahva rooli palvelutuotannossa myös suoran valinnan palvelujen osalta. Esityksen 40 §:n perusteluissa todetaan, että maakunnan omistusosuutta ei säädellä, mikä voi tarkoittaa myyntiä kokonaan yhdelle toimijalle.
  • On hyvä, että suunhoidon yksikkö valitaan erikseen. Prosessien ja palveluketjujen toimivuuden kannalta on tärkeää, että suunhoidon yksikköjä ei tarvitse eikä pidä eriyttää omiin yhtiöihin. Jos yhtiöittämisvelvoite säilyy, tulee säädösteksteissä todeta, että suun hoidon yksiköt voivat myös toimia osana sote-keskuksia.
  • Asiakkaiden listautumista ei tule toteuttaa ns. pakkolistautumisena, vaan ennemminkin sen mukaan, minne asiakas hakeutuu hoitoon.
  • Korvausjärjestelmä maksu- ja asiakasseteleineen on muokattava sellaiseksi, että myös pienet hammaslääkäriasemat voivat pysyä mukana palvelutuotannossa.
  • Kapitaatiokorvaus on ongelmallinen erityisesti suun terveydenhuollossa, jossa tarvitaan suoritekorvauksia selvästi esitettyä laajemmin, koska 95 % hoidosta on perusterveydenhuoltoa (terveyskeskus- ja yksityisvastaanotot). Muusta terveydenhuollosta poiketen toimenpiteet tehdään nimenomaan perusterveydenhuollossa eikä potilaita juurikaan lähetetä erikoissairaanhoitoon.
  • Alle 18-vuotiaiden hoidon ei tule kuulua suoran valinnan palvelujen piiriin.
  • Liikelaitoksilla tulee olla vahva rooli erikoishammaslääkäritasoisten hoitojen koordinoinnissa. Näin on mahdollista vihdoinkin kehittää palveluja väestön kasvavan hoidon tarpeen edellyttämällä tavalla.
  • Terveyserojen kasvusta, palvelujen yhteensovittamisesta, terveyden edistämistoimien onnistumisesta ja heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksista selvitä uudessa osin pirstaloituvassa järjestelmässä on suuri huoli.
  • Suunterveys on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia, jota koko väestölle toteutettavat kohtuuhintaiset suun terveydenhuollon palvelut tukevat.

Lue Hammaslääkäriliiton koko lausunto tästä.

Hammaslääkäriliitto keräsi lausuntoa varten palautetta myös jäseniltä. Vastauksia hyödynnettiin liiton lausuntoa laadittaessa. Kiitos kaikille valinnanvapauslakiluonnosta kommentoinneille jäsenillemme!  

Tutustu liiton sote-infoon

Olemme koonneet Hammaslääkäriliiton sivuille tietopaketin sote- ja maakuntauudistuksesta – erityisesti uudistuksen vaikutuksista suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja henkilöstöön. Tutustu sote-infoon tästä.

Custom addthis block