Hammaslääkäriliitto lausui covid-19-rokotusasetuksen muuttamisesta

Julkaistu: 
14.04.2021
Hammaslääkäriliiton mukaan terveydenhuollon kantokyky sekä työ- ja potilasturvallisuus tulee taata terveydenhuoltohenkilöstön laajalla rokotuskattavuudella. Liitto painottaa, että vaarassa on potilas- ja työturvallisuuden lisäksi suunterveyden palveluiden saatavuus, jos tapahtuu laajoja henkilöstön altistumisia. Hammaslääkäriliitto on antanut lausuntonsa STM:lle covid-19-rokotuksista annetun asetuksen muuttamisesta.

Suun terveydenhuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Liitto muistuttaa, että jos suun terveydenhuollon palvelut eivät toimi, potilaan hoitoketju myös moniin elintärkeisiin hoitoihin voi katketa.

Terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä tulee liiton mukaan tarkastella kokonaisuutena, huomioiden myös yksityissektorin merkittävä rooli. Samalla hillitään kasvavaa suunterveyden hoitovelkaa, jonka määrä on jo nyt kestämättömän suuri. THL:n käyntitilastojen perusteella suun terveydenhuollon käyntejä toteutui vuonna 2020 noin 1,1 miljoonaa (22 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

Väestön rokotusjärjestys on Hammaslääkäriliiton mielestä perusteltua toteuttaa asetusmuutosehdotuksessa esitetyllä tavalla. Rokotusjärjestystä koskevan päätöksenteon tulee perustua lääketieteellisiin ja epidemiologisiin arvioihin tartuntariskistä, riskistä saada vakava sairauden muoto ja epidemian leviämisen estämisestä.

Rokottaminen tulee jatkossakin toteuttaa siten, että kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu ja rokotuksista saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty.

Liitto kannattaa hammaslääkärien rokotusoikeutta

Asetusmuutos mahdollistaa, että rokotuksen pistoksena saa jatkossa antaa myös hammaslääkäri sekä hammaslääketieteen opiskelija ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Tällä hetkellä rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö.

Hammaslääkäriliitto pitää perusteltuna, että asianmukaisen koulutuksen saanut hammaslääkäri saisi antaa rokotuksen pistoksena.

Myös hammaslääketieteen opiskelija, jolla on oikeus toimia tilapäisesti hammaslääkärin tehtävissä, saisi antaa rokotuksia pistoksena pykälässä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Lue Hammaslääkäriliiton lausunto luonnoksesta vapaaehtoisesta covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 12.4.2021 (pdf).

STM: Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Custom addthis block