Hammaslääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen

Julkaistu: 
16.02.2018
Hammaslääkäriliiton hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt Lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen. Myös työnantajapuoli on hyväksynyt neuvottelutuloksen. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei kuitenkaan ole vielä neuvottelutulosta vahvistanut. Tällä päätöksellä akavalainen neuvottelujärjestö tukee yliopistoväen vielä kesken olevia neuvotteluja.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2018–2019 neuvottelutulos syntyi 8.2.2018. Lääkärisopimus vastaa palkankorotustasoltaan muilla aloilla tehtyjä palkkaratkaisuja. Sopimus nostaa palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 3,46 %. Sopimuskauden pituus on 1.2.2018 – 31.3.2020.

Lähtökohdat liittokierroksen neuvotteluille olivat selkeät. Pääsopijajärjestöt edellyttivät neuvotteluissa yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia. Tämän lisäksi Hammaslääkäriliitto ja muut lääkäriryhmät hakivat prosentuaalisia yleiskorotuksia. Neuvottelupöydässä oli ratkaistavana myös edellisellä kierroksella toteutettu kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys, jossa terveyskeskushammaslääkärien ja -lääkärien työaika piteni 38 tuntiin 15 minuuttiin kun taas sairaalalääkärien työaika pysyi ennallaan. Tämän vuoksi sopimuskauden aikana toteutettavat yleiskorotukset ovat erisuuruisia eri lääkäriryhmille.

Lääkärisopimus 2018–2019

  • Kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen on 1.5.2018 terveyskeskusten hammaslääkäreille (ja lääkäreille) 2,55 % ja sairaaloiden hammaslääkäreille (ja lääkäreille) 1,2 %. Myös sairaaloiden sivuviranhaltijoille tehdään vastaava korotus. Yleiskorotuksilla korotetaan tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää.
  • Toinen yleiskorotus on 1.4.2019 terveyskeskusten hammaslääkäreille (ja lääkäreille) 2,1 % ja sairaaloiden hammaslääkäreille (ja lääkäreille) 1,0 %.  Myös sairaaloiden sivuviranhaltijoille tehdään vastaava korotus.
  • Paikallisesti jaettava 0,7 % järjestelyerä maksetaan 1.1.2019.  
  • Paikallinen tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä maksetaan kaikille työntekijöille tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 % kuukausipalkasta.
  • Terveyskeskusten ja sairaaloiden hammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan kahdella prosentilla 1.1.2019 lukien.

Sopimusmääräyksissä saatiin parannuksia osa-aikaisten viranhaltijoiden asemaan keskeytyneen jakson koskiessa jatkossa myös heitä. Neuvottelutulos sisältää myös erillisen työaikamuistion. Lisäksi saatiin linjattua myös päivystysmuotojen muutoksissa esiintyviä tulkintaongelmia. Nämä em. kirjaukset julkistetaan myöhemmin laadittavan yleiskirjeen osana.

Palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta kahteentoista päivään, tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousee 10 vuodesta 12 vuoteen ja takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sairausajan palkan takaisin perinnästä luovutaan. Nämä koskevat kaikkia kunta-alan työntekijöitä, myös hammaslääkäreitä.

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehtoja. Sopimuksen piiriin kuuluu noin 17 000 kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä, hammaslääkäriä ja eläinlääkäriä. Näistä hammaslääkäreitä on noin 2 500, lääkäreitä 13 900 ja eläinlääkäreitä 500.

Lisätietoja:

Anja Eerola
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja
p. 050 540 7289
anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi

Lotta Lax
Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö
p. 050 409 0030
lotta.lax@hammaslaakariliitto.fi

Lääkärikartelli on JUKOn jäsenyhdistys. Lääkärikartelli on Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton perustama jäsenyhdistys. Hammaslääkäriliitto neuvottelee Lääkärisopimuksesta osana Lääkärikartellia. Neuvottelut käydään KT Kuntatyönantajan kanssa. Kunta-alan pääsopijajärjestöjä on kolme, joista yksi on JUKO.

Custom addthis block