Hammaslääkäriliiton kevätvaltuusto kokoontui 13.–14.5.2022

Julkaistu: 
14.05.2022
Hammaslääkäriliiton kevätvaltuusto kokoontui valtuuston puheenjohtajan Jarmo Lahden johdolla Helsingissä hybridinä 13.–14.5.2022.

– Suun terveydenhuollon kentällä tapahtuu nyt paljon – keskustelkaa ja olkaa aktiivisia, sanoi Jarmo Lahti avajaissanoissaan valtuutetuille.

Paikallista vaikuttamista tarvitaan

Sote-valmistelusta hyvinvointialueilla sekä liiton vaikuttamistyöstä ja edunvalvonnasta kuultiin ja keskusteltiin ensimmäisenä kokouspäivänä.

Valtuutettuja kannustettiin myös vaikuttamaan alueilla.   

– Vaikuttakaa suun terveydenhuollon asioiden valmisteluun omilla alueillanne, painotti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko.

Hän rohkaisi hammaslääkäreitä olemaan yhteydessä alueiden päättäjiin.  

– Muistuttakaa hoitovelasta, tehkää kuvaus suun terveydenhuollon hoitopolusta ja kertokaa, miten haasteet voidaan ratkaista toimivalla monituottajamallilla ja palvelusetelijärjestelmällä. Muistuttakaa myös suunterveyden merkityksestä osana terveyttä.

Kuulumisia sote-valmistelujen ytimestä toi johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

– Uuden toimintamallin kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä ja muutosjohtamista, toimivaa tiedonkulkua ja riittävästi aikaa sekä paljon malttia ja keskeneräisyyden sietämistä, hän tiivisti kokemuksia muutoksen toteutuksesta.  

Katsaus liiton toimintaan

Kevätvaltuusto sai katsauksen Hammaslääkäriliiton toiminnasta ja edunvalvonnasta sekä väestön suunterveyden edistämisestä toiminnanjohtaja Henna Virtomaalta ja varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimolta.

– Paljon on meneillään ja paljon tapahtuu suun terveydenhuollossa ja vaikuttamistyössä, kiteytti Virtomaa.

Liiton sopimus- ja neuvottelutoiminnasta sekä järjestövalmiudesta ja kevään haastavan neuvottelukierroksen käänteistä kertoivat neuvottelupäällikkö Lotta Lax ja järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Koosteen edellisvuoden toiminnasta ja taloudesta antoi hallituksen puheenjohtaja Pia Helander, joka esitteli valtuustolle Hammaslääkäriliiton vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Ryhmätöistä eväitä alueille

Valtuutetut pohtivat pienryhmissä hyvän hammaslääkärin työn ja hyvän suun terveydenhuollon elementtejä evästykseksi suun terveydenhuollon kehittämiseen hyvinvointialueilla.

Ryhmät etsivät ratkaisuja esimerkiksi siihen:

  • Millä keinoilla/innovaatioilla suun terveydenhuolto saataisiin paremmin integroitua osaksi saumatonta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää?
  • Mitä pitäisi sisältää suun terveydenhuollon yhteistyö neuvolan, kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja kolmannen sektorin kanssa?
  • Miten hyvinvointialueella huolehditaan siitä, että terveyden edistäminen kunnissa toteutuu?
  • Miten huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvoinnista?
  • Miten kehitetään Kela-korvausta, jotta se olisi toimiva ja houkutteleva myös päätöksentekijöille?
  • Miten palvelusetelistä saadaan toimiva ja tarkoituksenmukainen? Mihin sitä erityisesti pitäisi käyttää?

Ryhmätöiden tulokset koostetaan vielä hyödynnettäväksi liiton vaikuttamistyössä ja edunvalvonnassa alueilla.

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous 14.5.

Hammaslääkäriliiton valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin valtuuston puheenjohtajan Jarmo Lahden johdolla lauantaina 14. toukokuuta.

Kokouksessa valtuusto käsitteli ja hyväksyi Hammaslääkäriliiton vuoden 2021 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen sekä asetti vaaleja valmistelevan toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella liiton hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien valintaa koskevat esitykset syysvaltuustolle.

Vaaleja valmistelevaan toimikuntaan valittiin: Antti Helminen, Pertti Härkönen, Jarkko Kalliala, Sirkku Brander, Pirjo Juusela ja Pauli Varpavaara.

Hammaslääkäriliiton valtuuston syyskokous pidetään Helsingissä 25.–26.11.2022.

Custom addthis block