Hammaslääkäri – tutustu uuteen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan

Julkaistu: 
6.04.2022
Uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian tavoitteena on ottaa käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat suositukset hyödyttämään ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita koko sote-kentällä ja kaikilla sektoreilla. Tutustu strategiaan sekä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tietoon ja työkaluihin. Saat käytännön hoidossa sovellettavia vinkkejä ja kuulet muiden ammattilaisten kokemuksista. Strategia tekee näkyväksi jo tehtyä kehittämistyötä sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman vuosille 2022–2026 julkaisi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) helmikuun lopulla. Visiona on tehdä Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 ja välttää vältettävissä oleva haitta.

Strategisia kärkiä on neljä

  • yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa
  • hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset
  • turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa
  • parannamme olemassa olevaa

Uutta strategiaa on valmisteltu useissa työpajoissa, työryhmässä ja ohjausryhmässä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on tukenut valmistelua, jossa on hyödynnetty eri sidosryhmien asiantuntemusta.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta koordinoi ja kehittää valtakunnallisesti Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, joka tuottaa yhteisiä toimintamalleja, työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Hammaslääkäriliitto toimii laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseksi suun terveydenhuollossa. Teemme yhteistyötä myös Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa potilasturvallisuutta koskevan tiedon välittämisessä hammaslääkärikunnalle.  

Ota tiedot ja vinkit heti käyttöön

Hammaslääkäri – tule mukaan Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kaikille avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiin ja tilaa No Harm-verkkolehti sähköpostiisi. Saat käytännön hoidossa sovellettavia vinkkejä ja kuulet muiden ammattilaisten kokemuksista.

Lisätietoa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuilta

Tutustu: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Lisätietoa Hammaslääkäriliton sivuilta

Custom addthis block