Hammasamalgaamin käyttö lopetetaan 2030 mennessä

Julkaistu: 
1.07.2019

Suomessa amalgaamia käytetään enää alle yhdessä prosentissa kaikista valmistettavista hammastäytteistä. Tavoitteena on luopua hammasamalgaamista kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Tätä varten tarvitaan lisää myös korvaavia paikkamateriaaleja ja koulutusta, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

EU-maat ovat sitoutuneet sopimukseen, jonka tavoitteena on minimoida ja mahdollisuuksien mukaan poistaa kaikki ihmisen aiheuttamat elohopeapäästöt.

Kansalliset toimintasuunnitelmat tukevat amalgaamista luopumista

Vaikka amalgaamin käyttö on Suomessa vähäistä, käytön lopettaminen vaatii laajaa yhteistyötä esimerkiksi materiaalikehityksessä, viestinnässä ja koulutuksessa, todetaan STM:n tiedotteessa.

Jokaisen EU-maan on tehtävä myös kansallinen toimintasuunnitelma hammasamalgaamista luopumiseksi ja siitä kertyneiden jätteiden keräämiseksi. Suomen kansallisen suunnitelman on laatinut STM.

Suun ulkopuolella valmistettavien täytteiden käyttöä tulisi lisätä

STM:n selvityksessä todetaan muun muassa, että suurissa taka-alueen kaviteeteissa kestävimpiä ovat epäsuoralla menetelmällä suun ulkopuolella valmistettavat täytteet, kuten keraamiset ja kultatäytteet. Näiden valmistus on vielä melko vähäistä julkisilla palveluntuottajilla, eikä niiden kuluja tällä hetkellä subventoida sairausvakuutuskorvauksella yksityisillä palveluntuottajilla.

Sairausvakuutuskorvausten ulottamista myös suun ulkopuolella valmistettaviin täytteisiin tulisikin STM:n kansallisen suunnitelman mukaan harkita, ja niiden valmistusta lisätä julkisella sektorilla. Tämä vaatii paitsi suoria rahallisia investointeja, myös investointia lisäkoulutukseen, sekä valmistuksessa tarvittaviin välineisiin, laitteisiin ja materiaaleihin. Lisäksi on panostettava ehkäisevään hoitoon, jolla voidaan vähentää paikkaustarvetta vaativien vaurioiden syntymistä.

– Suun ulkopuolella valmistettavat keraamiset ja muut paikat tulisi saada paremmin kaikkien ulottuville. Ne ovat kestäviä ja korvaavat hyvin amalgaamin, mutta eivät useinkaan kuulu palveluvalikoimaan, minkä lisäksi ovat edelleen kalliita digitaalitekniikan hyödyntämisestä huolimatta, toteaa STM:n lääkintöneuvos Merja Auero pikaviestipalvelu Twitterissä.

Amalgaamista luopuminen suojelee ympäristöä

Hammasamalgaamin myrkyllisyyttä on tutkittu paljon, mutta tieteellistä näyttöä amalgaamin terveyshaitoista ei ole voitu osoittaa väestötasolla. Amalgaamin käytön lopettamista onkin perusteltu erityisesti ympäristönsuojelulla.

Amalgaamitäytteiden purkamisesta syntyy jätettä, jonka keräys on Suomessa hoidettu asianmukaisesti. Elohopeaan kosketuksissa olleen jätteen kierrätys vaatii vielä tarkempaa ohjeistusta.  

Suunnitelma hammasamalgaamin käytöstä luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä. EU-asetuksen edellyttämä kansallinen suunnitelma (STM:n raportteja ja muistioita 2019:51): http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161702

Custom addthis block