Fimea tiedottaa: Pandemiatilanteessa apteekkiasiointia varmistetaan poikkeusmenettelyillä

Julkaistu: 
27.03.2020
Fimean ohje on annettu COVID19-poikkeustilannetta varten sen varmistamiseksi, että potilaiden lääkitys voidaan turvata. Ohje on tarkoitettu apteekeille, joissa viime kädessä apteekkari tapauskohtaisesti harkitsee, voidaanko tätä menettelyä käyttää siten, että lääkitysturvallisuus ei vaarannu.

Pandemiatilanteen vuoksi apteekkiasiointi on hankaloitunut tietyillä väestöryhmillä, koska liikkumista on rajoitettu. Poikkeuksellisessakin tilanteessa ensisijaisia vaihtoehtoja fyysiselle apteekkiasioinnille ovat normaalit asiointitavat eli puolesta-asiointi ja etämyynti.
 
Jos normaalit asiointivaihtoehdot eivät ole mahdollisia, asiakas voidaan pandemiatilanteessa poikkeuksellisesti tunnistaa puhelimitse lääkkeen toimittamiseksi. Tunnistamistapaa voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa apteekki toimittaa lääkkeen noutolokeroon tai järjestää lääkkeen kotiinkuljetuksen.
 
Puhelinasioinnissa noudatetaan samoja lääkkeiden toimittamiseen liittyviä rajoituksia kuin etäasioinnissa (Fimean määräys 2/2011: Apteekin verkkopalvelu).
 
Poikkeamat tulee dokumentoida apteekissa ja dokumentaatiota tulee säilyttää viisi vuotta, ellei muuta ole säädetty (Fimean määräys 6/2016: Lääkkeiden toimittaminen).
 
Poikkeustilanteessa apteekkarin on varmistuttava siitä, että lääkitysturvallisuus ei vaarannu. Apteekissa on syytä sopia yhtenäisistä menettelytavoista.
 
Poikkeavat puhelinasioinnin ohjeet ovat voimassa pandemia-ajan.
 
Lisätietoja:

Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, Lääkejakelu-jaosto, puh. 029 522 3246
Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, puh. 029 522 3254

Linkki Fimean sivuille.

Custom addthis block