Esitietolomake ja potilaan informointi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi

Julkaistu: 
5.06.2018

EU:n tietosuoja-asetus muuttaa potilaalle annettavaa informaatiota häneltä esitietoja kerättäessä. Potilaan informointi on aiemmin toteutunut esitietolomakkeen lopussa olleella infolla. Uuden tietosuoja-asetuksen mukainen informointi on kuitenkin huomattavasti laajempi. Informointi sisältää paljon sellaista tietoa, joka aiemman henkilötietolain mukaisesti sisällytettiin rekisteriselosteeseen.

Informointi erilliselle lomakkeelle

Hammaslääkäriliiton Kustannus on muokannut jäsenille myytävää esitietolomaketta. Aiemman info-osuuden tilalla on viittaus potilaalle erillisellä informaatiolomakkeella annettavaan tietoon.

Informaatio annetaan potilaalle erillisellä informaatiolomakkeella, jonka pohja löytyy Hammaslääkäriliiton verkkosivuilta. Informaatiolomake on täytettävä – kukin rekisterinpitäjä täyttää siihen omia tietojaan ja tulostaa lomakkeen sitten täytettynä omaan käyttöönsä.

Lue lisää Hammaslääkäriliiton Kustannuksen sivuilta.

Custom addthis block