Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarvetta selvittävä kysely käynnissä

Julkaistu: 
11.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiantama selvitys erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeesta vuoteen 2035 on käynnissä.

Selvitykseen liittyy alan asiantuntijoille tehtävä kysely, joka lähetetään erikois- ja painotusalojen vastuukouluttajille yliopistoissa, sairaaloiden ylihammaslääkäreille, terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille, Apollonian jaostoille ja suu- ja leukakirurgiyhdistyksille.

Myös muut alan asiantuntijat voivat esittää mielipiteensä erikoisalakohtaisesta ja alueellisesta erikoishammaslääkäritarpeesta. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastausaika päättyy 4.11.2018.

Linkki kyselylomakkeeseen

Tuloksia käytetään linjattaessa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusmääriä lähivuosina. Selvityksen laativat Helsingin yliopiston yleislääketieteen osasto ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö STM:n erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston toimeksiannosta.

Taustatietoja erikoishammaslääkäreistä liiton sivuilla

Custom addthis block