Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestön yhteinen hallitusohjelmakannanotto

Julkaistu: 
25.04.2019
Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt tarjoavat asiantuntemustaan hallitusohjelman rakentamiseksi vuosille 2019–2023. Hammaslääkäriliitto on mukana akavalaisten liittojen yhteisessä hallitusohjelmakannanotossa.

Akavan 13 ammattijärjestöä edustavat sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutettuja ammattilaisia, asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa. Järjestöt ovat valmistelleet yhteisen esityksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista.

Esityksessä on kaksi pääkohtaa:

  1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tarvitaan
  2. Asiakas- ja potilasturvallisuus on nostettava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kärkeen

Lue Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöjen yhteinen hallitusohjelmakannanotto tästä (pdf).

Kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Farmasialiitto
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Agronomiliitto (ravitsemusterapeutit)
Suomen Fysioterapeutit
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Psykologiliitto
Suomen Puheterapeuttiliitto
Suomen Suuhygienistiliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen Toimintaterapeuttiliitto
Suomen Työterveyshoitajaliitto

Custom addthis block