Fortbildning

Yrkesmässig fortbildning eller specialtandläkarutbildning

Specialtandläkarexamen regleras utifrån stadgar. Specialtandläkarexamen kan avläggas vid Helsingfors, Uleåborgs och Åbo universitets medicinska fakulteter.
Den utbildning som leder till examinering av specialtandläkare är ordnad som utbildningsprogram, vilka är följande:

  • ortodonti
  • klinisk tandvård
  • mun - och käkkirurgi
  • hälsovård

Utbildningen räcker för fulltidsstuderande inom mun- och käkkirurgiprogrammet 6 år och för övriga specialistinriktningar 3 år.
Specialiseringen utförs i form av specialiseringstjänster. Specialicerinsstudierna består av teorikunskaper och klinisk tjänstgöring samt tentamen. En grundutbildad tandläkare måste innan intagning till specialiceringsutbildning, ha verkat som tandläkare i praktiska göromål i minst två år.

Vetenskaplig fortbildning

Vetenskaplig forttbildning efter odontologie licentiat examen inriktas på doktorsavhandling och odontologie doktor examen.

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning för tandläkare ordnas på ett flertal håll. Tandläkarnas viktigaste arrangör för kompletterande utbildning är Finlands Tandläkarsällskap Apollonia. Apollonia anordnar kurser och utbildningsevanemang inom tandläkarnas alla yrkesområden. Apollonia upprätthåller också ett register för den kompletterande utbildningen, där tandläkaren kan antäckna och bevara sina genomgångna kompletteringsutbildningar. Från kursregistret fås ett utdrag t.ex vid tjänsteansökan. Förfrågningar tel (09) 6803 1238.

Specialkompetens

Målet med Finlands Tandläkarförbunds specialkompetenssystem är att inspirera tandläkarna till ökad kompetens och att införskaffa ytterligare kunskaper.
Information om specialkompetens (på finska).

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005