Tandläkarutbildning

En tandläkare är en medicinsk expert på munnens och käkarnas område, som undersöker, behandlar och förebygger sjukdomar och skador inom sin disciplin. I tandläkaryrket krävs teorikunskaper, händighet och en människonära inställning till service. Tandläkarens yrke är krävande, men givande och uppskattat.
Man kan utbilda sig till tandläkare vid Helsingfors, Uleåborgs och Åbo universitet. Det odontologiska utbildningsprogrammet leder till odontologie licentiat examen (OL). Utbildningen tar 5 år.
En odontologie licentiat har rättighet att arbeta självständigt som tandläkare efter att, när grundubildningen är avklarad, ha utfört nio månaders tjänstgöring på tandläkarpraktik.
En tandläkare kan avlägga en yrkes- (specialtandläkare) eller en vetenskaplig (odontologie doktor) postgradual examen.

Ytterligare information om urval av studerande samt om studierna (på finska):
Helsingfors universitet (information också på svenska)
Uleåborgs universitet
Åbo universitet
Helsingfors universitets odontologiska institution
Uleåborgs universitets odontologiska institution
Åbo universitets odontologiska institution

En broschyr som informerar om tandläkarens arbete och de odontologiska studierna.

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005