Muncancer

 

 

Vad är muncancer?
De flesta har hört talas om olika slag av cancer, t.ex. bröstcancer och lungcancer. Cancer är en elakartad tumör som kan finnas var som helst i kroppen, och alltså också i munnen. Över 90 % av muncancerfallen utvecklas av cellerna i slemhinnornas yta. Tungan, läpparna, kinderna och tandköttet är de ställen där muncancer oftast förekommer.

Vem får muncancer?
I allmänhet drabbar muncancer personer över 40 år, och de flesta är män. Undersökningar visar i alla fall att allt yngre personer får muncancer. I Finland hittas varje år ca 250 nya fall, och av dem blir ungefär hälften friska. Om man kunde ställa muncancerdiagnosen i ett tidigare skede skulle man kunna minska dödligheten väldigt mycket.

Vad ökar risken för muncancer?
I det flesta fallen finns det ett samband mellan muncancer och tobak och alkohol. Man vet att risken ökar om man röker cigarretter, cigarr eller pipa, och om man använder alkohol. Speciellt farligt är det att kombinera tobaks- och alkoholanvändning. Risken ökar också i proportion till mängden tobak och alkohol. Muncancer kan också börja på ställen där det finns någon lokal förändring som ökar risken, som t.ex. leukoplaki. Allt för mycket sol och UV-strålning ökar också risken för läppcancer, t.ex. hos personer som jobbar ute.

Hur ser muncancer ut?
Den kan se ut på många sätt. Den kan också drabba både sådana som har alla sina egna tänder kvar i munnen och sådana som har proteser. Ibland kan det visa sig att en ljus eller röd fläck i munnen är cancer, men oftast är det fråga om en sårbildning med hårdare kanter som inte vill läkas. Det är viktigt att gå till tandläkaren om man inte blir av med besvären inom två veckor.

Hur upptäcker man muncancer?
I samband med vanliga kontroller undersöker tandläkare också slemhinnorna på tungan och kinderna, tandköttet och läpparna. Det går lätt att undersöka munnen, och det är också i allmänhet lätt att se om det finns eventuella tidiga stadier av muncancer. Det finns också lösningar med vilka man kan få fram de ställen på slemhinnorna där det finns oroväckande förändringar.

Vad händer om tandläkaren misstänker cancer?
Om man misstänker att det kan vara fråga om cancer tar man antingen en provbit (biopsi) eller också skickar man patienten vidare till ett sjukhus. Där undersöks svalg och mun noggrant, och där tar man en provbit av det misstänkta stället för att få en säker diagnos. Provbiten undersöks mikroskopiskt av en patolog, som ser om det finns cancerceller i provet eller inte.

Vad händer sedan?
Om man hittar cancerceller i provet gör man en ordentlig läkarundersökning med blodprov och röntgen- eller andra bilder. Efter det bestämmer man vilken typ av behandling man väljer.

Hur behandlar man muncancer?
Muncancer kan behandlas kirurgiskt, så att man tar bort tumören, med strålbehandling eller med cytostatika (cellgifter), eller med en kombination av alla tre sätten. Beslutet beror på cancertypen och på hur långt den har hunnit utvecklas.

Kan man bota muncancer?
Om man upptäcker cancern i tid är möjligheterna att man skall bli frisk goda. Ju mindre förändring det är fråga om desto bättre är prognosen. Tyvärr upptäcks cancer i allmänhet alldeles för sent, och det beror ofta på att många inte går på regelbunden kontroll hs tandläkaren.

Kan man dö i muncancer?
I Finland hittar man varje år ca 200 nya fall av cancer i munhålan. Ungefär hälften av de patienter som har fått den diagnosen dör av sjukdomen. Tyvärr håller antalet nya fall på att öka. Om man skulle upptäcka dem i tid skulle betydligt färre dö av den sjukdomen.

Vad kan jag göra för att hålla min mun frisk?
Det är viktigt att man går till tandläkaren minst en gång om året och får munnen granskad, också om man använder proteser. Om man använder alkohol och röker är det ännu viktigare.

När man borstar tänderna kan man själv följa med eventuella förändringar i munnen. Man skall också tala om för tandläkaren om man upptäcker vita eller röda förändringar eller sår i munnen, som inte försvinner på ett par veckor.

I solen borde man använda sololjor eller -krämer med tillräckligt hög skyddsfaktor, och också breda ut dem på läpparna.

Mångsidig kost, som innehåller mycket A-, C- och E-vitamin bidrar också till att hindra att man får muncancer. Om man äter mycket grönsaker, bär och frukt ökar också organismens förmåga att stå emot olika slag av cancer.

Det har väldigt stor betydelse när man vill förebygga muncancer om man röker mindre och dricker mindre alkohol. Regelbundna tandläkarbesök kan rädda ditt liv.

Mera information:
www.rdoc.org.uk/
www.kaypahoito.fi
www.guycroft.clara.net/cancer/mouth.htm
www.cancercenter.com/mouth-cancer-symptoms.htm
www.hyvaterveys.fi

Litteratur:
- Meurman, Murtomaa, Le Bell, Autti: Therapia Odontologica, förnyad upplaga, 2003, s. 814, 1076.
- Joensuu, Roberts, Teppo: Syöpätaudit

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005