Könssjukdomar i munnen

 

 

Vilka könssjukdomar kan uppträda i munnen?
Tyvärr är könssjukdomar rätt vanliga bland unga vuxna. Under de senaste åren har antalet fall ökat, och man har bl.a. hittat ca 10 000 nya fall av klamydia årligen. Nästan alla könssjukdomar kan förekomma också på slemhinnorna i munnen och på läpparna, och inte bara på könsorganen. Det gäller herpes, kondylom, gonorré, syfilis och klamydia. HIV och B-hepatit kan också smitta via slemhinnorna i munnen. Skabb och flatlöss är de enda orsakerna till könssjukdomar som inte påträffas i munnen.

Hur smittar könssjukdomar i munnen?
För att smittan skall ske fordras oskyddad kontakt mellan slemhinnorna, alltså oral sex. Smittan kan ske både från könsorganen till munnen och från munnen till könsorganen. När det gäller HIV kan smittan ske vid djupa tungkyssar som tränger ner i svalget om saliven innehåller blod och om HIV-smittan antingen är alldeles ny eller i AIDS-skedet. Vid lättare kyssar anser man att det inte finns någon märkbar smittorisk.

Vad beror könssjukdomar på?
Olika könssjukdomar har olika orsaker. Herpes och kondylom är virusinfektioner. Det finns två typer av herpesvirus, HSV-1 och HSV-2. i allmänhet förorsakar HSV-1 herpesinfektioner på läpparna eller vid näsan, och HSV-2 genitalherpes på könsorganen. Läppherpes, förorsakad av HSV-1, kan i alla fall smitta också på könsorganen, och genitalherpes, förorsakad av HSV-2, kan smitta på läpparna. Kondylom beror på papillomvirus, och av dem finns det tiotals olika typer. Vissa av virustyperna leder till vårtor på huden, och andra ger upphov till kondylom på könsorganen. De kan i sin tur smitta också på slemhinnorna i munnen. Syfilis, gonorré och klamydia beror på olika slag av bakterier. Gonorré förosakas t.ex. av gonokocker.

Hurdana symptom ger könssjukdomar i munnen?
Könssjukdomar kan ge mycket varierande symptom, och det kan vara ännu svårare att känna igen sjukdomen för att det samtidigt kan finnas flera könssjukdomar som ger symptom i munnen. Det kan också hända att man nästan inte känner några symptom alls, eller att sjukdomen är helt symptomfri. Man får ofta smittan av en symptomfri smittbärare som inte ens vet om att han eller hon har en könssjukdom. När man har blivit smittad känner man inte heller genast av symptomen, utan först efter en tid som är olika för de olika sjukdomarna.

Herpes ger upphov till blåsor eller sår på läpparnas slemhinnor. I början har man en kittlande eller brännande känsla. Man kan också ha herpes utan symptom. Herpes uppträder i allmänhet på nytt med jämna mellanrum, och det finns ingen bot som hindrar att den kommer på nytt.
Papillomvirus ger mycket varierande symptom. På slemhinnorna i munnen kan man få både sådana virustyper som ger vårtor på huden och sådana som ger papillom på könsorganens slemhinnor. Viruset smittar vid direkt kontakt.

Kondylom kan vara latent och alltså helt utan symptom, eller så kan man ha blomkålsliknande, släta eller ojämna vårtor eller papillom på slemhinnorna i munnen. De höjer sig över den omgivande slemhinnans yta.

Spiroketbakterierna, som förorsakar syfilis, tränger in i organismen genom små skador i hud eller slemhinnor. Efter 3-4 veckor får man ett s.k. primärt sår som i allmänhet inte är ömt, har hårda kanter och känns fast. Det kan vara mellan 2 och 20 mm i diameter. Det finns ofta på läppen, tungan eller tonsillerna. Ofta sväller också lymfkörtlarna på halsen och under hakan. Primärsåret läks av sig själv. Om man inte behandlar sjukdomen övergår den i ett latent skede, tills den igen aktiveras några månader efter smittan. När den är i detta s.k. sekundära stadium har man inte nödvändigtvis några symptom alls. Man kan också ha många olika typer av symptom. Man kan t.ex. ha ljusa fläckar på slemhinnan i munnen. Om man inte nu heller behandlar sjukdomen blir den igen latent - ibland t.o.m. för flera decennier. Senare kan den igen aktiveras, och kan bl.a. förorsaka svåra neurologiska skador.

Gonorré i svalget, förorsakad av gonokocker, är i allmänhet symptomfri. Den kan i alla fall förorsaka halsont och svullna lymfkörtlar i området kring halsen. Tonsillerna kan också vara variga.

Klamydia är mera sällsynt i munnen än andra veneriska sjukdomar. Klamydiabakterien förökar sig inte speciellt väl på slemhinnorna i munnen. Klamydia kan göra svalget rött och lymfkörtlarna litet svullna.

Hurdana undersökningar behövs för att konstatera könssjukdomari munnen?
Herpesblåsorna har i allmänhet ett typiskt utseende, men det går inte att bara på basis av utseendet säga vilken typ av HSV det är fråga om. Om man vill vara säker på diagnosen kan man ta ett cellprov med en bomullspinne och undersöka det i laboratorium. Också kondylom har ett typiskt utseende. Man kan ställa diagnosen antingen med blotta ögat eller efter att ha tagit ett vävnadsprov. Gonorré och klamydia säkras med en odling av ett prov från svalget som tas med en bomullspinne. Syfilisdiagnos förutsätter ett blodprov. Alldeles i början syns syfilis inte heller i ett blodprov, men när det primära såret börjat läkas syns smittan också vid ett blodprov.

Hur behandlar man könssjukdomar?
Gonorré, klamydia och syfilis behandlas med antibiotika. Det är viktigt att man gör efterkontroller så att man kan vara säker på att sjukdomen har blivit botad, och att den inte blir latent och symptomfri. Då kan man också vara säker på att man inte sprider sjukdomen vidare. Herpes och kondylom förorsakas av virus, så dem kan man inte behandla med antibiotika. Det finns mediciner mot herpes som lindrar symptomen, och som också i viss mån hindrar blåsor att dyka upp. Medicinerna får inte viruset att försvinna, utan det blir latent kvar i kroppen och kan få symptomen att bryta ut igen senare. Många får t.ex. blåsor av stress. Kondylom kan inte heller botas slutgiltigt med mediciner. På samma sätt som herpes blir viruset latent kvar i kroppen, och kan bryta ut på nytt. Vårtorna kan i alla fall tas bort med kryobehandling (nedfrysning), lokal pensling med läkemedel och laser.

Hur hindrar man att könssjukdomar smittar i munnen?
Eftersom veneriska sjukdomar smittar vid direkt kontakt mellan slemhinnorna är det enda sättet att hindra att de sprids att man använder kondom också vid oral sex. Om man är smittad skall man undvika oral sex helt.

Litteratur:
- Meurman, Murtomaa, Le Bell, Autti: Therapia Odontologica, förnyad upplaga, 2003, s. 927.

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005