Hampaiden oikomishoito

Minkä ikäisenä oikomishoito tehdään?

Miten hoito tapahtuu ja kuinka kauan se kestää?

Selvä syy oikomiseen on purentahäiriö, joka haittaa hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa.

Virheellinen purenta voi aiheuttaa pään ja kasvojen kiputiloja, se estää kunnollisen pureskelun, ja ahtautunut hammaskaari on vaikeammin puhdistettavissa. Virheellinen purenta vaikuttaa usein myös haitallisesti ulkonäköön.

Oikomishoitoa voidaan tehdä jo alle kouluikäisille, jolloin hoidon syynä on esimerkiksi alaleuan ohjautuminen sivullepäin hampaita yhteenpurtaessa. Tavallisimmin hoito tehdään 9-12 vuoden iässä, jolloin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Ikä ei kuitenkaan ole oikomishoidon este, myös aikuisten hampaita voidaan oikoa.

Purentavirheen tärkein aiheuttaja on perintötekijöissä, mutta myös muut tekijät - kuten pitkäaikainen peukalon imeminen, suuret kita- tai nielurisat tai hampaiden menetykset - voivat johtaa oikomishoitoon.

Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Irrotettava koje tehdään muovista ja sen voi ottaa puhdistusta varten suusta. Useammin käytetään kuitenkin kiinteitä kojeita, joissa hampaita siirretään joustavan kaarilangan ja siihen kiinnitettävien kumilenkkien tai jousien avulla. Yleisesti käytetty oikomiskoje on myös niskaveto, jossa leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon avulla.

Lapsilla oikomishoito kestää yleensä pari vuotta sen nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Aikuisilla voi jonkin yksittäisen hampaan asennon korjaus kestää vain muutamia kuukausia - laaja hoito voi kestää parikin vuotta. Aikataulun määrää hampaiden liikkumisvauhti luussa; hampaita ei voi siirtää nopeammin kuin mitä solut sallivat. Hoitoa seuraa yleensä ylläpitovaihe, jotta siirretyt hampaat eivät palaudu takaisin. Tämä tehdään joko irrotettavalla muovilevyllä tai hampaiden taakse liimatulla teräslangalla.

Vaikeita purentavirheitä ei pystytä hoitamaan pelkällä oikomishoidolla. Tällöin täytyy hampaiden siirron lisäksi leikata joko ala- tai yläleuka uuteen asentoon.

Ahtautuneeseen hampaistoon saadaan tilaa hampaiden poistolla

 
Oikomishoidon suunnittelussa arvioidaan leukojen ja hampaiden suhdetta (kallolateraali-röntgenkuvasta tehdään peitepiirros).

 
Ristipurennan korjaaminen edellyttää tilan tekemistä hammaskaarille. Tilaa poistamalla toiset välihampat kummastakin leuasta.

 
Poskihampaisiin on laitettu renkaat ja muihin hampaisiin liimatut kiinnikkeet. Hampaita siirtävä voima saadaan jännitetystä metallilangasta. Hoitokäyntejä on tässä vaiheessa kerran kuukaudessa.

 
Neljän kuukauden kuluttua poistoaukot ovat selvästi pienentyneet. Näin on saatu tilaa siirtää ristipurennassa olevat hampaat paikoilleen.

 
Kymmenen kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta on ylimääräinen tila hammaskaarella saatu siirrettyä etuhampaiden taakse.

 
Valmiista hoidosta ei huomaa, että hampaita on poistettu.

 

 


 

 


 

 

 

 

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005