Etusivu - Suun terveys

Hammashoidosta ja suun terveydestä

Suun terveys on tärkeä osa ihmisen terveyttä; suun alueen tulehduksilla on osoitettu olevan yhteyksiä moniin yleissairauksiin. Hyvä suun terveys perustuu jokaisen omille terveyttä edistäville toimille ja näitä toimia tukevalle säännölliselle hammashoitosuhteelle.
Hyvä suun terveydenhoito perustuu ennalta ehkäiseviin toimiin, säännöllisyyteen ja pitkäaikaisiin hoitosuhteisiin. Näin suun terveyden ylläpitäminen on edullisinta. Suun alueen sairaudet voivat edetä pitkälle oireettomina. Järkevintä siten on käydä suun tutkimuksessa säännöllisesti hammaslääkärin määrittämin yksilöllisin määräajoin.

Terveys 2000 on Kansanterveyslaitoksen koordinoima kansallinen tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä.
Terveys 2000 -tutkimuksen kotisivut
Tutkimuksen suun terveyttä koskeva raportti: Suomalaisten aikuisten suunterveys (pdf 1,6 Mt tutkimuksen kotisivuilla)

Vehmanen R. Suun terveydenhuollon teknologia -selvitys (Suun terveydenhuollon arviointitutkimusten tarve Suomessa, Stakes/FinOHTA)

Malmön yliopistossa on tehty ensimmäinen suun terveyttä eri Pohjoismaissa vertaileva tutkimus. Lue raportti tästä.

Yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset

Yksityishammaslääkärit hoitavat noin puolet Suomen aikuisväestöstä. Yksityisestä hammashoidosta maksetaan Kela-korvauksia kaikille Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluville. Keskimäärin tavanomaisesta hammashoidosta korvataan noin kolmannes. Korvausta ei kuitenkaan makseta proteesihoidoista, ja oikomishoidosta sitä maksetaan vain erityisin perustein. Yksityisessä hammashoidossa ei voi kilpailulain johdosta olla hintasuosituksia, vaan jokainen vastaanotto hinnoittelee palvelunsa itse.

Lisätietoja hammashoidon korvauksista Kelan kotisivuilla.

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005