Etusivu - Koulutus - Jatkokoulutus

Jatkokoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutus  (ammatillinen jatkokoulutus)

Erikoishammaslääkärin tutkinnosta säädetään asetuksella. Erikoishammaslääkärin tutkinnon voi suorittaa Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina, joita ovat:

  • hampaiston oikomishoito

  • kliininen hammashoito

  • suu- ja leukakirurgia

  • terveydenhuolto


Koulutus kestää täysitoimisesti opiskellen suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmassa 6 vuotta ja muilla erikoisaloilla 3 vuotta.
Erikoistuminen suoritetaan erikoistumisviroissa. Erikoistumiskoulutus koostuu teoriaopinnoista ja kliinisestä palvelusta sekä kuulustelusta. Peruskoulutetun hammaslääkärin on ennen erikoistumiskoulutukseen pääsyä toimittava hammaslääkärin käytännön työssä vähintään kaksi vuotta.

Tieteellinen jatkokoulutus

Hammaslääkärin lisensiaattitutkinnon jälkeinen tieteellinen jatkokoulutus tähtää väitöskirjaan ja hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon.

Kansallinen hammaslääketieteen tutkijakoulu FINDOS (Finnish Doctoral Program in Oral Sciences) käynnistyi 1.1.2010. Lue lisää tutkijakoulun sivuilta: http://www.finsos.utu.fi.

Lisätietoja:
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopiston  terveystieteiden tiedekunta
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos 
Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen hammaslääketieteen yksikkö 
Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos 
Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos

 

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005