Etusivu - Koulutus

Hammaslääkärikoulutus

Hammaslääkäri on suun ja leukojen alueen lääketieteellinen asiantuntija, joka tutkii, hoitaa ja ehkäisee alansa sairauksia ja vammoja. Hammaslääkärin työssä tarvitaan teoriatietoja, käden taitoja ja ihmisläheistä palveluasennetta. Hammaslääkärin työ on vaativaa, mutta antoisaa ja arvostettua.

Hammaslääkäriksi voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistoissa. Hammaslääketieteen koulutusohjelma johtaa hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkintoon. Koulutus kestää 5 vuotta (koulutuksen laajuus 300 op). Hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia itsenäisesti hammaslääkärinä suoritettuaan peruskoulutuksen jälkeen yhdeksän kuukautta kestävän käytännön palvelun (ks. Opas hammaslääkärin käytännön palvelusta peruskoulutuksen jälkeen, pdf-tiedosto).

1.8.2011 alkaen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä ja koulutus kestää 5,5 vuotta sisältäen syventävän käytännön harjoittelun. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri saa suoraan itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen. Uudistus koskee opiskelijoita, jotka aloittavat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1.8.2011 tai sen jälkeen.

Hammaslääkäri voi suorittaa ammatillisen (erikoishammaslääkäri) tai tieteellisen (hammaslääketieteen tohtori) jatkotutkinnon. Katso lisää kohdasta jatkokoulutus.

Hakeminen hammaslääketiedettä opiskelemaan tapahtuu yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa yliopistohaku.fi tai universitetsansokan.fi.

Lisää tietoa hammaslääketieteen opiskelijavalinnoista ja opinnoista:

 Hammaslääkärin työstä ja hammaslääketieteen opinnoista kertova esite

 Broschyren på svenska

Mitä hammaslääkäri tekee ja missä hammaslääkärit työskentelevät?

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005