Tiedotteet 2008

13.06.2008

Hammashoidon pirstoutuminen ja pitkittyminen uhkaavat potilaan hyvän hoidon toteutumista

Suomen Hammaslääkäriliiton Eettinen valiokunta:

Hoitotakuulain toteuttaminen on monissa terveyskeskuksissa johtanut potilaan hammashoidon pirstoutumiseen useille hammaslääkäreille eri vastaanotoilla. Vastaanottoaikojen puutteessa hoitokäyntien välit venyvät kohtuuttoman pitkiksi. Kun omaa vastuuhammaslääkäriä ei ole, potilaan suun ja purennan
kokonaishoito jää toteutumatta.

Myönteiset terveysvaikutukset saavutetaan parhaiten potilas-hammaslääkärisuhteissa, joissa hoidon järjestelmällisyys ja jatkuvuus on turvattu. Tähän potilailla on oikeus ja siihen heille tulee antaa myös mahdollisuus.

Taustaa:

Eettinen valiokunta on huolissaan kehityksestä, jossa kestävä hoitosuhde potilaan ja hammaslääkärin välillä ei ole mahdollinen. Suun järjestelmällinen hoito ei tällöin yleensä toteudu. Potilailta ei voi vaatia oman hammashoitonsa kokonaisuuden ymmärtämistä.

Ensiapuhoidot, aikaa vievät juurihoidot ja hampaiden poistot korvaavine hoitoineen vievät yhä suuremman osan rajallisista hoitoresursseista.

Hoitoon pääsyä ohjaavat säädökset ovat olleet voimassa noin kolme vuotta. Hammashoidossa aikarajoihin puristettu järjestelmä ei takaa hyvää hoitoa. Se näyttää tuottavan enemmän ongelmia kuin pystyy niitä ratkaisemaan.

Hoitotakuu koskee vain hoitoon pääsyä ja hoidon aloitusta, ei hoidon etenemistä. Tästä syystä kunnat, myös uhkasakon pelossa, järjestävät potilaiden hoidon niin, ettei säädöstenvastaisia jonoja ole. Kuntien palvelujärjestelmän sisälle terveyskeskuksiin sitä vastoin syntyy pullonkauloja, jolloin hoito ei etene potilaan suun terveyden kannalta suotuisalla tavalla. Pirstoutuva hoitojärjestelmä ei kykene vastaamaan potilaan suun ja purennan kokonaishoidosta, jonka toteuttaminen olisi hyvän hoitotavan mukaista.

Eettisen valiokunnan puheenjohtaja Juhani Liikala painottaa, että suomalainen hammaslääkäri on edelleen vahvasti sitoutunut hoitamaan potilaansa mahdollisimman hyvin. Hammaslääkäri näkee työssään päivittäin, että nykyjärjestelyin ei ole mahdollista antaa potilaille sellaista kokonaishoitoa kuin hammaslääkäri pitää tarpeellisena. Kun potilas kysyy, onko kaikki nyt kunnossa, pitää voida vastata "kyllä". Potilaat tulee voida myös sitouttaa oman hammasterveytensä ylläpitämiseen - tämä ei ole mahdollista, jos hoito on pirstoutunutta tai koostuu vain ensiapukäynneistä, Liikala toteaa.

Suomen Hammaslääkäriliiton Eettinen valiokunta on perustettu vuonna 2002 mm. eettisen näkökulman ja keskustelun esille nostamiseksi jäsenkunnan keskuudessa. Juhani Liikala on ollut valiokunnan puheenjohtajana vuoden 2006 alusta.

Lisätietoja:
Eettisen valiokunnan pj. Juhani Liikala, juhani.liikala@fimnet.fi


Takaisin

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005