Tiedotteet 2003

16.05.2003

Ajankohtaista suun terveydenhuollossa:

• Hammashoidon jonot
• Vanhusten suut huonossa kunnossa

1. Jonot
Viime vuoden joulukuussa muuttuivat maan hammashoitojärjestelyt: kaikki suomalaiset ovat nyt yhteiskunnan tukeman hammashoidon piirissä. Noin puolet heistä saa hoitonsa terveyskeskuksista ja puolet yksityisvas-taanotoilta. Uudistus on kuitenkin ruuhkauttanut terveyskeskushammashoitoa suurissa kaupungeissa - yksi terveyskeskushammaslääkäri ehtii hoitaa vuosittain keskimäärin 900 potilasta, hoitoon pääsy vaihtelee siten jatkossakin kunnittain.

  • Hammashoidon tavoitteena tulee olla säännöllinen hoito saman hammaslääkärin luona - joko kunnallisen tai yksityisen. Kestävät hoitosuhteet vähentävät myös toimenpiteitä ja kustannuksia.
  • Yksityisen hoidon Kelakorvaus on alun alkaen suunniteltu sellaiseksi, että Kela korvaa noin 60 % hoitomaksuista. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan ole pitänyt Kelan korvausperusteenaan käyttämää taksaa ajan tasalla, sitä on tarkistettu viimeksi vuonna 1989.
  • Väestön tasa-arvon kannalta olisi tärkeää, että potilaan oma maksuosuus olisi suunnilleen samaa luokkaa käyttipä hän julkisia tai yksityisiä palveluja. Näin myöskään terveyskeskuksiin ei pyrkisi enemmän potilaita kuin mitä siellä pystytään hoitamaan.
  • Henkilökuntaa ja tiloja on tarpeeksi kaikkien suomalaisten suun ja hampaiden hoitamiseksi.
    Matti Pöyry, Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

2. Hammashoidon tilanne Oulussa
Sakari Kärkkäinen, ylihammaslääkäri, Oulun terveyskeskus
Petri Ollila, edustaa Oulun yksityishammaslääkäreitä

3. Laitoshoidossa olevien vanhusten hammashoito järjestettävä
Iäkkäiden vanhusten suu ja hampaisto ovat huonossa kunnossa. Jos vanhus on vanhainkodissa, on laitoksen järjestettävä hänen hammashuoltonsa, säädös kyllä tiedetään, mutta sitä noudatetaan valitettavan harvoin.
Liisa Luukkonen, Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja

TAUSTAA:

  • Viime vuoden joulukuun alusta kaikki suomalaiset ovat olleet oikeutettuja verovaroin tuettuun hammashoitoon joko terveyskeskuksessa tai yksityishammaslääkärillä, jolloin Kela korvaa osan kuluista.
  • Uudistuksen myötä tuen piiriin tuli 1,3 miljoonaa ennen vuotta 1946 syntynyttä suomalaista, jotka aiemmin ovat kustantaneet hammashoitonsa kokonaan itse.
  • Terveyskeskuksissa peritään kaikilta yli 18-vuotiailta samat hoitomaksut, eikä niistä makseta Kela-korvausta.
  • Yksityishammaslääkäreiden hoitomaksuista Kela-korvausten tulisi sairausvakuutuslain mukaan olla 60 %, mutta käytännössä se on alle 40 %. Tämä johtuu siitä, että Kelan taksaa ei ole tarkistettu sitten vuoden 1989.

Tiedustelut
toiminnanjohtaja Matti Pöyry
puh. 050 1892


Takaisin

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005