Suomen Hammaslääkäriliiton kannanotot 2003

16.12.2003:

Lausunto STM:lle hallituksen esityksestä laeiksi lääketieteellisesta tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

27.11.2003

Lausunto STM:lle sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmasta 2004-2007

22.10.2003:

Lausunto Akavalle esityksestä laiksi yliopistolain muuttamisesta

30.9.2003:

Lausunto Akavalle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta

21.8.2003:

Lausunto STM:lle luonnoksesta hammaslääkärien käytännön palvelu-oppaaksi

21.8.2003:

Lausunto STM:lle: luonnoksesta hallituksen esitykseksi erikoissairaanhoitolain 11 §:n 2 momentin ja 47 §:n 1 momentin muuttamisesta

20.5.2003

Lausunto STM:lle: Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistio. Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa

31.3.2003:

Lausunto STM:lle Kansaneläkelaitoksen esityksestä lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteiden tarkistamisesta

28.3.2003:

Hammaslääkäriliiton suositukset. Liiton suositustoimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, jotka on hyväksytty 14.2.2003 Liiton hallituksessa.

28.2.2003:

Lausunto Akava ry:lle Akavan suuntaviivoista 2004-2007

4.2.2003:

Suun terveydenhuollossa on vielä parannettavaa. Hammaslääkäriliiton näkemyksiä kokonaisuudistuksen hallitusta toteuttamisesta, lähetetty terveydenhuoltoalalla toimiville kansanedustajaehdokkaille. [ pdf-tiedosto ]

17.1.2003:

Lausunto Sosiaali- ja terveysminiseteriölle käytännön palvelun sisällön ja ohjauksen kehittämisestä

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005