Suomen Hammaslääkäriliiton kannanotot 2002

13.12.2002:

Lausunto puolustusvoimien terveydenhuollon ja yleisen terveydenhuollon yhteistyön kehittämistä selvittäneen työryhmän loppuraportista

28.11.2002:

Professori Aimo Ryynäsen lausunto Hammaslääkäriliitolle hammashuollon palvelujen järjestämistä koskevista kysymyksistä

22.11.2002:

Lausunto aiheesta "Hammaslääkärikoulutuksen ja hammaslääkäripalvelujen riittävyys kunnallisen hammashoidon laajentuessa" eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle

10.10.2002:

Lausunto Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito-suosituksesta

28.8.2002:

Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmän muistiosta opetusministeriölle lähetetty lausunto

1.7.2002:

Kannanotto Hammas- ja suusairauksien yksikön asemasta Tampereen yliopistollisen sairaalan organisaatiouudistuksessa

14.6.2002:

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle raportista "Koulutus-EVON:n käytön selvitys ja ehdotukset korvausjärjestelmän tarkistamiseksi"

15.5.2002:

Esitys Akavalle Hammaslääkäriliiton ehdotuksista maan seuraavalle hallitukselle esitettäväksi hallitusohjelmatavoitteiksi

25.3.2002:

Suomen Hammaslääkäriliiton kanta hammashoitopalvelujen kohdentamisesta [ pdf-tiedosto ]

15.3.2002:

Hammaslääkäriliitto pitää Stakesin ylilääkäri Eeva Widströmin lausuntoja vastuuttomina

28.2.2002:

Hammaslääkäriliiton lausunto Stakesille Kouluterveydenhuolto 2002 opasluonnoksesta

21.2.2002:

Vastaus terveydenhuollon laadunhallintajärjestelmien standardointia koskevaan kyselyyn

8.2.2002:

Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Akavalle Perustamishankejärjestelmän uudistaminen -työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi

23.1.2002:

Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto Stm:lle sähköistä lääkemääräystä koskevasta esiselvityksestä

15.1.2002: 

Hammaslääkäriliiton linjauksia suun terveydenhuollon toteutukseen [ pdf-tiedosto ]

 

 


 

Hammaslääkärijärjestöjen julkilausuma täydennyskoulutuksesta

 

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005