Suun terveydenhuolto suomalaisen terveydenhuollon uudistamisen erityiskohteena

Suun terveydenhuolto suomalaisen terveydenhuollon uudistamisen erityiskohteena -raportti  (pdf) on riippumattoman taustaselvitys, joka analysoi suun terveydenhuollon tulevaisuutta ja kehitystrendejä. Raportti on Hammaslääkäriliiton tilaama, ja sen ovat kirjoittaneet terveyshallintotieteen professori Juha Kinnunen, tutkija Jukka Ohtonen ja STM:n ohjelmapäällikkö Juha Teperi.

Raporttia on hyödynnetty liiton linjausten valmistelussa. Suomen Hammaslääkäriliitto on huolissaan suun terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä väestön suunterveydestä ja haluaa olla aktiivisesti kehittämässä suun terveydenhuollon palveluja osana suomalaisen terveydenhuollon uudistamista.

Hammaslääkäriliitto on asettanut terveyspoliittiset tavoitteensa Suunterveyttä hallitusohjelmaan  eduskuntavaaleihin ja tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

 
  Palaute Ohjeet Sivukartta
Suomen Hammaslääkäriliitto 2005